dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld dig til dette arrangement
Tak for din tilmelding
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus (AMU48175)
  22 feb 2018, kl. 09:00

Landbrugsrådgivning Syd udbyder en række opfølgningskurser som AMU-kurser i samarbejde med Kjærgård Landbrugsskole. Kurserne er lavet målrettet til vores kunder.
Ifølge gældende lovgivning skal alle, der udfører erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler være i besiddelse af et sprøjtebevis eller – certifikat, samt hvert 4. år deltage i et lovpligtigt opfølgningskursus.

Ved Kurset afslutning udleveres et bevis for deltagelse.
Dette bevis skal sammen med sprøjtecertifikat/-bevis fremvises ved eventuel kontrol fra Plantedirektoratet.

Pris for kurset er 118,- kr. til Kjærgård Landbrugsskole + nedenstående tilkøb. For deltagere med længerevarende uddannelse er prisen 862,35 kr. til Kjærgård Landbrugsskole + nedenstående tilkøb (OBS. priserne til Kjærgård er finanslovbestemt, og kan derfor ændres ved ny finanslov)

Tilkøb: forplejning, kursusmaterialer og administration vedr. tilmeldingen m.m. Tilkøbet beløber sig til 775,- kr. + moms.
Opkrævning af kursets pris, samt aktuelle tilkøb, foretages af Landbrugsrådgivning Syd.

Minimum deltagerantal: 15
Tilmeldingsfrist:14 dage før kursusstart

Du har efter kurset mulighed for at søge VEU-godtgørelse (dækning for tabt arbejdsfortjeneste), hvis du opfylder betingelserne herfor.
VEU-godtgørelsen søges på www.efteruddannelse.dk. OBS husk at dette skal søges inden 4 uger fra kursets afslutning. Du kan først søge dette når kurset er afsluttet.

Hvis du ønsker at tilmelde dig et kursus eller har spørgsmål til ovennævnte, så kontakt os på mail rky@lrs.dk eller telefon 73742020.
Husk ved tilmelding at oplyse deltagerens: navn, CPR nr., evt. virksomheds SE-nr/CVR nr. samt og uddannelsesniveau.
Tages kurset som privat person, kan der ikke kan søges VEU godtgørelse. 

Tidspunkt:
22. februar 2018 kl. 09:00 - 16:30
Sted:
Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster
Arrangør:
Kjærgård Landbrugsskole og Landbrugsrådgivning Syd
Kontaktperson:
Rikke Kyhn
Tilmeldingsfrist:
8. februar 2018