dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld dig til dette arrangement
Tak for din tilmelding
Kursus - TRANSPORT AF FARLIG GODS (ADR kap. 1.3 - AFLYST
  10 jan 2019, kl. 12:30

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 12.30 - 16.00 i Svendborg/Tved

Håndterer og transporterer du farligt gods (herunder dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre faremærkede produkter) ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et ”transport af farlig gods kursusbevis (også kaldet ADR kap. 1.3 kursusbevis). Har man ikke et kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og for virksomheden.

Kursets formål og indhold - At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad offentlig vej med registreringspligtigt køretøj, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

- Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods. Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Tidspunkt:

10. januar 2019 kl. 12:30 - 16:00

Sted:

Landbrugsrådgivning Syd Svendborg, Industrivænget 7, 5700 Svendborg

Arrangør:

Landbrugsrådgivning Syd

Kontaktperson/underviser:

Vagn Theilgaard

Tilmeldingsfrist:

2. januar 2019

tilmelding til receptionen på tlf. 7374 2020

Pris: 600,- kr. pr. deltager.

Ved tilmelding efter frist pålægges gebyr på 50,- kr.