dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld dig til dette arrangement
Tak for din tilmelding
Kursus i rottebekæmpelse - 10. januar - Løgumkloster
  10 jan 2019, kl. 08:00

Kursus i rottebekæmpelse - Løgumkloster


Landbrugsrådgivning Syd udbyder nu kursus i rottebekæmpelse for landmænd.
Kurserne er målrettet til vores kunder. Deltagelse forudsætter, at kursisten i forvejen har et sprøjtebevis som er opdateret.
I et samarbejde med Nomus giver vi dig nu mulighed for at få en R2-autorisation, og dermed retten til at bekæmpe rotter på din egen bedrift, herunder anvende kemiske bekæmpelsesmidler.
Torsdag d. 10 januar 2019 kl. 8.00 stiller Nomus med veluddannede undervisere på kurset i rottebekæmpelse. Alle undervisere har omfattende erfaring med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, specielt inden for landbrug. Kurset afsluttes med en eksamen.
I løbet af dagen kommer vi ind på følgende emner.
• Lovgrundlag
• Rotters biologi og kendetegn
• Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
• Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler)
Efter gennemført kursus i R2-autorisation og bestået eksamen kan du som ejer under særlige vilkår bekæmpe rotter med rottegift på egen ejendom samt købe og anvende visse kemiske bekæmpelsesmidler.

Adgangskrav og info om kurset

Forudsætningen for, at du kan deltage på rottekurset er, at du har gennemført et kursus eller uddannelse, hvor du her igennem har opnået kendskab til lovgivningen omkring håndtering af kemikalier og værnemidler. Det kan fx være et lovligt, opdateret sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat.

Du er ejer af ejendommen, da det kun er ejeren der må udføre bekæmpelse på ejendommen.
Vær OBS på at man ikke kan erhverve en R2-autorisation, hvis man driver et A/S eller ApS, da man her betragtes som leder og ikke som ejer.
Ejere af I/S kan opnå R2-autorisation.

Kurset varer 7 timer. Kurset afsluttes med en prøve, der skal bestås.

Efter gennemført kursus i R2-autorisation og bestået eksamen kan du som ejer under særlige vilkår bekæmpe rotter med rottegift på egen ejendom samt købe og anvende visse kemiske bekæmpelsesmidler.

R2-autorisationen er gyldig i højest 5 år og skal fornys via et opfølgningskursus
Ved bestået prøve, registreres dette i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).


Pris for kurset er 1575,- kr. + moms. Prisen er inkl. Forplejning og undervisningsmaterialer.
Husk gyldigt sprøjtebevis/certifikat

Maksimum deltagerantal: 15
Tilmeldingsfrist: 10 dage før kursusstart
LRS forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger

Hvis du ønsker at tilmelde dig et kursus eller har spørgsmål til ovennævnte, så kontakt os på mail rky@lrs.dk eller telefon 73742020.
Husk ved tilmelding at oplyse deltagerens: navn og virksomheds SE-nr/CVR nr. og tjekke at dit sprøjtebevis er gyldigt

Tidspunkt:
10. januar 2019 kl. 08:00 - 16:00
Sted:
Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster
Arrangør:
Landbrugsrådgivning Syd og Nomus
Kontaktperson:
Rikke Kyhn
Tilmeldingsfrist:
3. januar 2019