dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 •  
   
Generalforsamling: Sydfyns Familielandbrug
  19 feb 2019, kl. 19:00

Sydfyns Familielandbrug inviterer til generalforsamling.

Mødet afholdes tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19.00
i Tved Forsamlingshus, Skolevej 4, 5700 Svendborg.

Foreningen serverer en lun ret. Derfor venligst tilmelding på tlf. 4038 7590 (bedst efter 16) senest fredag d. 15. februar.

Dagsorden:Velkomst

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens virksomhed
 4. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag. (udgår - ingen forslag modtaget)
 6. Valg af næstformand for 2 år.
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 9. Kort beretning fra (Landboungdom – p.t. ikke aktiv lokalt) og 4-H.
 10. Eventuelt: Herunder uddeling af Ove Skov Larsens Legat.


På valg er:

Næstformand: P.t. ubesat

Bestyrelsesmedlem: Ove Jørgensen

Keld Madsen

Revisor: Rino Jensen

Revisorsuppleant: Knud Hansen