dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Du skal selv varsle din pension
  11 sep 2017
Er du på vej på pension, så skal du være opmærksom på, at du ikke får en varsling eller reminder fra det offentlige. Du skal selv varsle din pension til det offentlige, ellers får du ingen folkepension.

PÅ VEJ MOD FOLKEPENSION?

 

VÆR OBS. PÅ SERVICEFORRINGELSE FRA UDBETALING DANMARK.

 

Hidtil er kommende folkepensionister blevet varslet om at indsende ansøgning eller udskyde pension via brev 3 måneder før man nåede pensionsalderen.

Den service stopper fra 1. september 2017.

Nu skal du selv være opmærksom på, hvornår det er så vidt, at du skal søge.

Og det bliver rigtig bøvlet, fordi alle, der er født 1. januar 1954 eller senere bliver ramt af omlægnings-reformen, der giver en senere tilbagetrækningsalder for forskellige årgange.

I nedenstående tabel kan du se, hvorledes der gradvist sker en tilpasning af tilbagetrækningsalder:

 

Født 1 = 1. halvår 2 = 2. halvår

Minimumsalder for: efterløn, delpension1 og fleksydelse

Folke-pensions-alder

Hvor mange år på efterløn

1953:2

60

65

5

1954:1

60½

65½

5

1954:2

61

66

5

1955:1

61½

66½

5

1955:2

62

67

5

1956:1

62½

67

1956:2 til 1958:2

63

67

4

1959:1

63½

67

1959:2 til 1962:2

64

67

3

1963:1 til 1966:2

65

68

3

Der vil i 2020 blive fremsat nyt lovforslag om yderligere regulering af folkepensionsalderen for personer, der er født 01.01.1967 eller senere.

 

  1Delpension: 2021 er sidste år, hvor man kan gå på delpension. Den ophører helt i 2025.

Når Udbetaling Danmark dropper deres service om varsel, bliver det jo ganske uoverskueligt for folk, fremover at være skarpe på deres ansøgning om at få folkepension, eller vælge udskydelse.

Eksempel:

Er du født i maj 1953 kan du søge folkepension eller udskydelse med virkning fra 1. juni 2018.

Er du født i marts 1955 kan du søge folkepension eller udskydelse med virkning fra 1. oktober 2021

 

FÅR JEG SÅ IKKE BARE TILBAGEREGULERET, HVIS JEG KOMMER FOR SENT?

Nej, så enkelt er det desværre ikke.

Du kan få folkepension med tilbagevirkende kraft op til 5 måneder, efter du nåede folkepensionsalderen.

Søger du senere end 5 måneder efter du nåede folkepensionsalderen, kan du ikke få pension med tilbagevirkende kraft.

 

HVOR MEGET ER DER PÅ SPIL?

Folkepensionens størrelse

Satser for folkepension 2017:

Grundbeløb

6.160 kr. pr. måned

Pensionstillæg gifte/samlevende

3.223 kr. pr. måned

Pensionstillæg enlige

6.551 kr. pr. måned

Ældrecheck til hver

16.900 kr. pr. år

Ældrecheck beregnes ud fra likvid formue, der ikke må overstige 84.300 i 2017.

 

For en enlig altså op til 12.711i månedlig pension og for pensionister gift eller samlevende med en pensionist altså op til 9.383 i månedlig pension, afhængigt af indkomstniveau.

Derfor er det fremover nødvendigt at være endnu skarpere på ansøgningsfrister.

Du kan eksempelvis sætte en påmindelse ind i din computers eller smartphones kalender.

Tag evt. også en snak med din ES- eller regnskabskonsulent om reglerne og betydningen for dig.

 

Tilbage står under alle omstændigheder en undren over, at man i vores tid, hvor alt bliver mere og mere digitaliseret ikke kan/vil finde ud af at fortsætte med en så simpel, men værdifuld varsling.

Vagn Jakobsen, økonomikonsulent, reg. revisor, HD.