dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Kunsten at købe en ejendom
  13 sep 2017
Hvad er det vigtigste for at en handel lykkes? Læs det her i artiklen. Optakt til LRSs Etableringskonference d. 2/10 på Bygholm Landbrugsskole. Se mere under arrangementer.

Kunsten at købe en landbrugsejendom

Af driftsøkonomikonsulent Thomas Christensen

Tlf: 7374 2107, email: TCH@lrs.dk

 

Dansk landbrug står overfor mange generationsskifter, som følge den store gennemsnitsalder hos de danske landmænd.

 

Som kommende landmand er det vigtigt, at have fokus på den gode forretning og have et klart krav til indtjeningen på ejendommen og hvad der skal være i finansielt beredskab.

FOKUS PÅ BUNDLINJE OG LIKVIDITET FRA START = LEVEDYGTIG LANDBRUG

 

 

Et typisk forløb omkring etablering

 

Opstart

Den potentielle køber tager ud og ser ejendommen med ejendomsmægler, her danner køber sig et indtryk af ejendommen og de muligheder der er. Her efter udarbejdes der en råskitse til et beslutningsgrundlag, som skal indeholde et CV, beskrivelse af projektet herunder mål, vision og plan for gennemførsel. Beslutningsgrundlaget indeholder et overslagsbudget som har til formål, at vise om ejendommen kan opfylde købers krav til resultat og indtjening.

 

Den kritiske gennemgang

Her efter skal ejendommen ses endnu en gang. Tag gerne ud for at besigtige arealer, der kan være tvivl om dyrkningsmæssig stand - på med støvlerne. Ved denne fremvisning vurderes der på investeringsbehovet og vedligeholdelsesstand. Ved større vedligeholdelsesbehov, medtages en håndværker.

 

Ud fra dette laves en investeringsplan, som også indeholder en vurdering af vedligeholdelsesbehovet for at kunne præsterer på top 25 niveau.

Budgettet gennemgås og tilrettes med udgangspunkt i de investeringer der skal til for, at kunne levere på top 25 niveau. Der undersøges muligheder for overtagelse af gæld og hvor meget købers egenkapital udgør af købe og investeringssum.

Der udarbejdes en finansieringsplan og et budget som viser et normalt år, med alle omkostninger finansieret også et evt. indkøringstab.

 

I banken

Nu kan vi gå til pengeinstitutter og andre finansieringskilder, for at få en afklaring om vi skal gå videre i processen.

Her vil der typisk komme en tilkendegivelse på om hvordan finansielle samarbejdspartner mener finansieringsplan skal og kan se ud.

Hvis man ikke har en ret stor egenkapital, skal der hentes hjælp fra andre, her kan der blive tale om Vækstfonden. Med en positiv tilkendegivelse fra vækstfonden, kan forhandlingerne starte.

 

Bliver det med tommeltotten op fra pengeinstituttet, går vi i gang med at lave et langtidsbudget. Ved køb af ejendom med efterfølgende store investeringer og udvidelser af produktionen, er det godt at kunne vise den løbende likviditet. Det gælder for hele investeringsperioden med bevægelserne på en evt. byggekredit.

 

Nerve krigen

Efter levering af langtidsbudgetter, skal vi have styr på den yderste del af finansieringen. Med andre ord vi skal gøre pengeinstituttet tryg og kunne bevise, at der er kapital/ egenkapital efter deres tilgodehavende. Deltag aktivt og følg op. Sørg for, at spille bolden over til dem med pengene. Hold gryden i kog, men lad også vækstfonden og pengeinstituttet lægge arm om vilkårene for finansieringen og stil krav.

Vær tro over for de krav, der er sat til indtjening og gør opmærksom på den gode forretning for alle involverede.

Der kan gå rigtig lang tid mellem informationerne, men det er en del af spillet.

HUSK AT I HAR MODSATRETTEDE INTERESSER.

 

Handel af konkursbo og nødlidende ejendom

Vær tro mod krav til indtjening, nødvendige investeringer, vedligehold og gå ikke på kompromis med dine krav. Alt hvad der skal investeres i de kommende 8 år, skal ske ved overtagelse.

DER KAN IKKE HENTES FINANSIERING TIL INVESTERINGER I 100 % FINANSIEREDE EJENDOMME.

Hvis der er en realkredit belåning på over 70 %, kan der ikke hentes mere før vi er kommet under de 70%. Det vil også være en udfordring i banken. Alle efterfølgende investeringer skal ske ved egenfinansiering eller leasing.

 

Det vigtigste for at en handel skal lykkes.

  • Lav et godt beslutningsgrundlag

  • Stil krav til årsresultat normal år

  • Kend alle tal og kalkuler

  • Vær overbevisende og målfast

Husk det er dit projekt og ikke konsulentens. Det er dig som skal kende projektet og konsulenten er der kun til hjælpe med tal og andre knuder.