dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns Vinkel 21/12
  21 dec 2017

IND UNDER JUL, HVOR ER DET TRIST,
SNEFOG OG KULDE OG KORTE DAGE, ….

Desværre er de første linjer af denne gamle julesang en meget rammende overskrift over, hvad der forestår omkring priserne for den kommende tid.
Heldigvis slutter sangen dog med, at julen også ved sit glædelige budskab giver os den sol, der stiger op som vort lys og trøst.

MÆLK OG KVÆG: Fra årsskiftet falder mælkeprisen med 2,5 eurocent, svarende til 18,5 øre plus en valutaregulering på -2,6 øre. Dermed er acontoprisen for konventionel mælk nu 261,4 øre, vel at mærke hvis man er med i Arlagården Plus og får tillægget på 7,4 øre, og leveres tillige med non-GM foder er prisen 268,8 øre.
Den økologiske mælk falder 2 eurocent til 344,4 øre inkl. Arlagården Plus tillæg.
Denne justering var desværre at vente med de store fald i smørnoteringen og et fald i auktionsprisen tirsdag på GDT børsen med hele 3,9%.
For kvægnoteringerne er Dansk Kalv faldet med 50 øre pr. kg., mens både konventionelle og kvalitetsgodkendte samt økologiske priser i øvrigt er uændrede

SVIN: Fra næste uge er noteringen 20 øre lavere for slagtesvin, der afregnes med 9,- kr., mens søer uændret afregnes med 6,10 kr.
Hos Friland er afregningen derimod uændret 25,80 kr. for økologisk slagtesvin, mens økologiske søer stiger 2,- kr. til 11,10 kr. pr. kg, og frilandsgrise uændret afregnes med 13,70 kr. eller 12,80 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

KORN M.V.: Korn priserne er fortsat sivende, i denne uge med 1-2 kr. Hvede handles mellem 102-105, byg 101-104 og rug 91-94.
AgroMarkets noterer, at der er set udbudspriser på  For økologisk korn er prisen
253-256 for hvede, 256-259 for byg og 302-305 for hestebønner. Det er uændret i forhold til sidste uge.
Sojapriserne er på 259-269 alt efter termin, et kraftigt fald efter der er faldet regn i Argentina og har bedret på tørkesituationen og uændret 490-495 hvis det er økologisk.

Raps har længe været under pres, og nu er der yderligere fald til 248-251. Det er et yderligere fald på 5,- siden sidste uge.

Olie og dollar: Der er som følge af et fald i de amerikanske lagre sket en stigning i prisen på godt 1 dollar, så vi nu med 64,25 – 64,50 dollar ser det højeste niveau siden 2015. Usikkerhed omkring OPEC- aftalens holdbarhed kan dog bringe andre niveauer frem efter nytår.
En stærk euro har banket kursen på dollar ned i et niveau omkring 627-628 DKK for 100 dollar.

Renterne på fastforrentede obligationslån er steget en ubetydelighed, primært for de afdragsfrie serier, efter at kursen på 2% 2050 med afdrag er dalet lidt til ca. 99,50 med og  98,0-98,25 uden afdrag.

Med venlig hilsen
Vagn Jakobsen
Reg. revisor HD-R
Driftsøkonomikonsulent