dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns Vinkel 5/1
  05 jan 2018

Det går mod lysere tider - Bare det også gjaldt med økonomien.

2017 var et godt år for langt de fleste, og vi var godt klar over, at det ville komme til at knibe med en gentagelse i 2018 på helt samme niveau, men desværre er udviklingen på kort tid gået stærkere den forkerte vej. Og trods alt er det ret kort tid der har været plads til at fylde hullerne fra de magre år- mindre end 2 år.
Én af de faktorer, der kan flytte meget er, at året begyndte med et kraftigt fald i dollarkursen. Det er skidt for eksporten, hvis det holder ved- men noget tyder på det.

Derfor: Hvis dit 2017 regnskab ser godt ud, og der skal betales restskat, vil Skat typisk ændre dit aktuelle forskudsskema, når de får regnskabstallene for 2017, ud fra en forventning om, at det varer ved med de gode tider.
Så hold øje med, om der kommer forslag til nyt forskudsskema i skattemappen. Her kan der også tilknyttes SMS- og evt. mailbeskeder, så du får besked, når der er nyt.
Ellers risikerer du ekstra likviditetsudfordringer. Og bankerne er på vagt over for nye nedskrivninger, især når vi skriver 2019, så lånemulighederne kan blive udfordret.

Mælk og Kvæg: Fra årsskiftet faldt mælkeprisen med godt 21 øre pr. kg. Og udsigterne til mere af den slags er styrket.
For kvægnoteringerne er ungdyr steget med 50 øre pr. kg. og køer med 25 øre, mens både konventionelle, kvalitetsgodkendte samt økologiske priser i øvrigt er uændrede

Svin: I næste uge er noteringen uændret 9,- kr., og søer uændret afregnes med 6,10 kr. Prisfaldet i december ser ud til at holde niveauet i ro, men presset er der stadig.
Hos Friland er afregningen fortsat uændret 25,80 kr. for økologisk slagtesvin, og 11,10 kr. pr. kg for økologiske søer. Frilandsgrise afregnes med 13,70 kr. eller 12,80 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Korn m.v.: Korn priserne er uændret siden før jul, hvor hvede handles mellem 102-105, byg 101-104 og rug 90,93. Men stærk frost i USA og regn i Europa efterfulgt af frost, ser ud til at kunne sende priserne op igen for første gang i længere tid. Derfor skal kornkøberne overveje at sikre sig ved nuværende niveau.
For økologisk korn er prisen 253-256 for hvede, 256-259 for byg og 302-305 for hestebønner. Det er uændret i forhold til sidste uge.

Sojapriserne er faldet yderligere til nu fra 255 her og nu og 256-261 alt efter termin, og uændret 490-495 hvis det er økologisk.

Raps har længe været under pres, men nu er der en pæn stigning til 251-254. Det er 3,- mere siden sidste uge.

Olie og dollar: Der er som følge af et fald i de amerikanske lagre og uro i Iran sket en stigning i prisen på godt 3 dollar, så vi er oppe i 67,50 – 68,00 dollar.
Kursen på dollar er faldet yderligere 1½% ned i et niveau omkring 615-617 DKK for 100 dollar. Det tager lidt af priseffekten på olie, når vi regner om i kroner.

Renterne på fastforrentede obligationslån er faldet en ubetydelighed, primært for de afdragsfrie serier, efter at kursen på 2% 2050 med afdrag er steget lidt til ca. 99,50 – 100,00 med og  98,20-98,50 uden afdrag.

 

Med venlig hilsen
Vagn Jakobsen
Reg. revisor HD-R
Driftsøkonomikonsulent