dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns vinkel d. 25. januar
  25 jan 2018
Olie og dollar rammer vigtige niveauer.

Olie og dollar passeret vigtige niveauer hh. ned og op. Fokus på rentemøde i ECB i eftermiddag. Nyt dyk i mælkeprisen på 2 EURcent for konventionel og 1 EURcent for økologisk mælk.


Den amerikanske dollar er fortsat under et massivt pres nedad som følge af en uhyre stærk euro og er nu brudt under 600 DKK for 100 dollar. Lige nu 597 DKK for 100$.
Denne situation er især spidset til på det seneste, hvor der er stort fokus på rentemødet i ECB.
Dette møde er lige nu afsluttet, og der er fortsat udsigt til lave renter lang tid frem. Indlånsrenten er fortsat negativ med -0,4%, og foreløbig frem til september 2018 ændres der ikke på niveauet for opkøb på 30 mia. euro pr. måned. Og hvis nødvendigt endnu længere, hvis den lave inflationstakt holder sig.
Og som at hælde benzin på et bål, meldte den amerikanske finansminister ud, at det passede ham ganske godt. Det skyldes, at den svage dollar giver en bedre konkurrencefordel for de eksporterende erhverv derovre- og tilsvarende svækker vores og andre landes konkurrencesituation.

Prisen på Brentolie er siden sidste uge fortsat op og er nu over 70 dollar pr. tønde. Aktuelt 71, – 71,25 dollar.
Dermed ser vores bekymring i sidste uge for at prisen risikerer at stige til op mod 80 dollar pr. tønde nu ud til at blive endnu mere aktuel. Håber du fik dækket af i tide.

Renterne på fastforrentede obligationslån er næsten uændret, men stadig med lidt pres på kursen, med kurser på 2% 2050 med afdrag noteret til 98,75 – 99,15 og  97,50-97,85 uden afdrag, og kun 94,70 – 95,15 for 1,5%. Og her ved månedens udgang er frist for opsigelse af gamle højere forrentede lån eller profilskifte.

Mælk og kvæg:
Desværre kunne mælkeprisen ikke holde, og prognoserne fra Arla er desværre mørke også fremadrettet. Den seneste auktion på GDT var altså ikke nok til at modvirke, hvad der er sket på de europæiske markeder. -2 eurocent pr. kg konventionel mælk bringer prisen ned på 246,5 øre pr. kg inkl. Arlagården-Plus tillægget og 253,9 øre ved non GM-tillæg, og med -1 eurocent for økologisk mælk er prisen her 336,9 øre.
Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge uændret for alle kategorier, og både konventionelle, kvalitetsgodkendte samt økologiske priser i øvrigt er uændrede.

Svin:
I næste uge er noteringen fastholdt for både slagtesvin og søer, altså fortsat  8,50 kr. og søer 5,50 kr. Udbud og efterspørgsel er kommet i en god balance.
Den tyske notering for smågrise i Nord-West er faldet 2,5 euro eller ca. 18,50 kr. til 39,- euro (ca. 290kr.) Fra Friland er uændret afregning 25,50 kr. for økologisk slagtesvin og 11,10 kr. pr. kg for økologiske søer. Frilandsgrise afregnes med uændret 13,40 kr. eller 12,50 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Korn m.v.:
Hvedepriserne er igen dalet 3,-  til mellem 96-99 ved her og nu afregning, og 5 – 8 kr. højere, hvis man kan vente med at få pengene til marts eller juni. Også byg fik et hak på 3,- til 100-103 og rug minus 2,- til 89-92.  Kornkøbere får tilbudt til priser fra 113,- pr. 100 kg, men den pris kan nemt falde yderligere.
For økologisk korn er prisen 253-256 for hvede, 256-259 for byg og 302-305 for hestebønner. Det er igen, igen uændret i forhold til sidste uge.

Sojapriserne er fortsat med en stigning efter nogle meldinger om usikkerhed for udbyttet i Brasilien.  Her og nu priser er ved 262 – 265, 261-264 på korte terminer og  256 – 260 fra maj 2018 til april 2019, og igen uændret 490-495 hvis det er økologisk.

Raps er fortsat under pres, hvor prisen er 244-247, og lidt mere i fald vil udløse salgssignal og mulighed for et større fald.