dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Landbrugsjord ved Vennemose, Abild (ca. 17,5 ha)
  30 jan 2018

            

Hermed udbydes del af jordtilliggendet til landbrugsejendommen beliggende Vennemosevej 71 og 73, 6270 Tønder, til salg med overtagelsesdag den 13. april 2018.

Det udbudte jordtilliggende har et samlet matrikulært areal på ca. 17,5 ha, og omfatter del af matr.nr. 45 m.fl. Vennemose, Abild samt del af matr.nr. 5, Vennemose, Abild.

Der medfølger betalingsrettigheder i henhold til Grundbetalingsordningen til 17 ha.

Bud-blanket med tilhørende bilagsmappe kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd på tlf. 73 74 21 57 (Else Juhl) eller på tlf. 73 74 21 55 (Helle List Kellmann).

Besigtigelse af jordtilliggendet kan ske efter aftale med Bjarne Tøgersen, der kan kontaktes på tlf. 50959083 eller pr. mail:birthetoegersen@hotmail.com

Skriftligt bud skal være Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster i hænde senest den 21. marts 2018 kl. 12:00.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.