dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns vinkel 2/2
  02 feb 2018
Kommer de gode bankregnskaber mon kunderne til gode ?

Den amerikanske dollar, olien:
Den amerikanske dollar er fortsat under pres nedad, og det kan egentlig undre lidt, når de renteforhøjelser, der allerede er gennemført og de 3, der er forventning om i 2018 tages i betragtning, og der er en merrente ved at placere penge i dollar forrentes væsentligt bedre end i euro.
Der er ganske vist forventning til, at vi på kort sigt kan påregne en højere kurs, men indtil videre ser vi kursen for 100 dollar være nede  omkring 595 – 596 DKK. En uhyre stærk euro har nu testet et niveau på 1,25 dollar for en euro.

Prisen på Brentolie er efter et dyk ned til lidt over 68 dollar i begyndelsen af ugen igen kravlet op til nu aktuelt 69,50 – 69,75 dollar.

Bankregnskaberne
Og så er de første bankregnskaber begyndt at tikke ind. I dag kom Danske Bank og Realkredit Danmark med et rekordregnskab, der vil betyde et udbytte på 10,- kr. pr. aktie, svarende til i alt 9,3 mia. kr., svarende til 45 pct. af årets overskud. Samtidig vil man købe aktier tilbage for 10 mia. kr., så der i alt sendes 19,3 mia. i udlodning.
2017 føjer sig således til 2016 med ligeledes samme niveau, og igen i år spørger vi spagfærdigt: Er vi ikke snart nået til et så polstret niveau, at det for alvor vil give plads til lavere omkostninger for låntagerne- især bidrag?

Bitcoin:
Har du købt nogle Bitcoins og troet: Her viser det sig alligevel, at træerne kan gro helt ind i himmelen, så er udviklingen de sidste uger et eksempel på, at hvis noget næsten er for godt til at være sandt, så er det det som regel også, for nu er værdien mere end halveret. En hacker fik held til at lænse for 3 mia. kr., og da der er total anonymitet omkring valutaen, bliver det nok svært at finde ud af, hvor de er havnet henne.

Renten:
Renterne på fastforrentede obligationslån er  inde i en stigning som følge af et pres på kursen, med kurser på 2% 2050 med afdrag noteret til 98,20 – 98,50 og  96,75-97,30 uden afdrag, og kun 93,80 – 94,30 for 1,5% (og dermed uaktuelle til belåning). Og især stigende renter på 10 årige statsobligationer er en kraftig strømpil. Her er vi omkring 0,77%, og en 10 års swaprente er nu oppe på 1,2679% - en stigning på 0,2% på en måned. Fleksrenterne har dog ikke rykket sig fra -0,23% for F1, -0,17% for F3 og 0,23% for F5.

Mælk og kvæg:
Fonterra har revideret prognosen for den new zealandske mælkemængde ned med 3%.
Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge + 30 øre pr. kg. for Dansk Kalv og +20 øre pr. kg. for køer over 42 mdr. og  uændret for alle andre kategorier. Hos Friland stiger økologiske kalve med 25 øre, kvalitetsgodkendte kvier og stude og andre kategorier et plus 50 øre i tillæg, mens ungtyre 12 – 24 mdr. stiger 25 øre.

Svin:
I næste uge er noteringen fastholdt for både slagtesvin og søer, altså fortsat  8,50 kr. og søer 5,50 kr., og der er forventning om en positiv periode forude.
Fra Friland er uændret afregning 25,50 kr. for økologisk slagtesvin mens økologiske søer stiger 1,- kr. til 12,10 kr. pr. kg. Frilandsgrise afregnes med uændret 13,40 kr. eller 12,50 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.
For smågrise er der også indtrådt en stabilisering, hvor man i Nordtyskland har oplevet en uændret pris på 39,- euro efter et stort fald i sidste uge.

Korn m.v.:
Hvedepriserne er uændret mellem 96-99 ved her og nu afregning, og 5 – 8 kr. højere, hvis man kan vente med at få pengene til marts eller juni. Også byg og rug er uændret hhv. 100-103 89-92.  Vi lurer på, om 3 dages stigninger i futureprisen vil give afsmitning på fysisk korn. Kornkøbere får tilbudt til priser fra 113,- pr. 100 kg, et enkelt sted helt ned til 111,-. For økologisk korn er prisen 253-256 for hvede, 256-259 for byg og 302-305 for hestebønner. Det er igen, igen uændret i forhold til sidste uge.

Sojapriserne er igen steget et par kroner siden bunden, men en stor sojahøst i Brasilien lægger et pres på prisen.  Her og nu priser er ved 267 – 270, 266-269 på korte terminer og  261 – 267 fra maj 2018 til april 2019, og 475 -480 hvis det er økologisk.

Rapsprisen er efter en stigning fra bundprisen igen under pres fra palmeolie, og prisen er 244-247.