dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns vinkel 26/4
  26 apr 2018

Af Vagn Jakobsen. Driftsøkonomikonsulent Landbrugsrådgivning Syd

Så er der desværre (igen) dårligt nyt for de økologiske mælkeproducenter. Fra 1. maj sænkes deres afregningspris med 2 eurocent, svarende til ca. 15 øre. Med sænkningen 1. april på 1 eurocent er prisen således faldet med godt 22 øre pr. kg. til 313,2 øre/kg inkl. tillæg for Arlagården Plus. Det eneste positive er at de konventionelle får uændret pris i maj.

For ECB har der været mange skuffelser siden mødet i marts. PMI tallene er faldet kraftigt, der er ikke bedre inflationsudsigter og bekymringen for en handelskrig er kun steget. Dermed er der ikke behov for at stramme på opkøbsordningen til mødet i juli, hvis ikke inflationstallene overrasker på opsiden.

Renterne på fastforrentede obligationslån er korrigeret yderligere beskedent op, så kursen på 2% 2050 med afdrag er sunket til omkring 98,10 – 98,30 og 96,50-96,60 uden afdrag, og for 1,5% er kursen nede omkring 94,25 - 94,50, og dermed helt uinteressant. Renten på en swap med 10 års løbetid er siden midten af sidste uge kravlet op fra 1,1133% til i dag 1,2060%

Dollar og olie: Trump sendte sidste fredag eftermiddag et af sine tweets ud, hvor han beklagede sig over de stærkt stigende oliepriser og rettede kritik mod OPECs rolle i at holde den oppe. Det fik kortvarigt prisen til at dykke og har sammen med en stigende amerikansk rente og en stejlere rentekurve været med til at dollaren fik en stor stigning til over 610 DKK for 100 USD. Den aktuelle kurs er mellem 610 og 611 og den 10 årige amerikanske statsrente handles nu omkring det strategisk vigtige modstandsniveau på 3% og har momentant overskredet den.

Prisen på Brentolie er trods Trumps bandbulle fastholdt tæt på 75 dollars tønden i kølvandet på forventede amerikanske sanktioner mod Iran og Saudi Arabien samt et fald i de amerikanske olielagre og bekymring for faldende udbud.

MÆLK OG KVÆG: I denne uge steg smørprisen på den hollandske notering yderligere næsten 3% til 5.700 pr. ton eller ca. 42,40 kr. pr. kg, ligesom prisen på skummetmælkspulver er steget 7,3%. De tyske råmælkspriser faldt i fredags med 2,3 eurocent, svarende til godt 17 øre til 248 øre. Kvægnoteringerne hos Danish Crown byder i denne uge på fald på 30 øre for køer, stude og kvier over 16 mdr. og -20 øre på alle andre kategorier. Hos Friland er kontrakttillæggene for stude/kvier steget 50 øre til 4,00 kr./kg og 1,00 kr. til 3,00 kr./kg for ungtyre og ellers uændret.

SVIN: Næste uge er noteringen igen uændret 8,90 kr. for slagtesvin og for søer 6,30 kr. Trods varmen har det ikke været nok til at ændre på efterspørgslen.

Fra Friland er afregningen ligeledes uændret 26,00 kr. for økologisk slagtesvin og 14,10 kr. pr. kg for økologiske søer. Frilandsgrise ligeledes uændret 14,10 kr. eller 13,20 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

KORN M.V: Der er tørkeproblemer for hvede både i USA, Rusland og Australien. Det har fået prisen til at stige 2,9% i USA og 1% på Matif i Paris. Hvedepriserne er herhjemme uændret mellem 108 og 111 ved her og nu afregning, og 115 - 117 kr. hvis man kan vente med at få pengene til maj/juni. Også byg er uændret 110 – 113 og uændret 116 – 119 afregnet maj til juni og rug 101-104. For 2018 høst høres uændret bud på 116 – 119 for hvede og 106 – 109 for byg. Så endnu sælger vi ikke af ny høst.

For økologisk korn er prisen igen uændret 238-241 for både hvede og byg og 298-301 for hestebønner.

Sojapriserne er sunket 3,- i denne uge. Her og nu priser er ved 311 – 314. Uændret 476 -481 hvis det er økologisk frem til oktober og derefter 464- 469 frem til april 2019. Rapsprisen er under pres af palme- og sojaolie og faldet yderligere til nuværende pris på 240-243 og 245 - 248 for ny høst i august og stigende frem til 253 - 256 i maj 2019.