dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns vinkel 3/5
  03 maj 2018

Af Vagn Jakobsen

Forhandlingerne, eller slagsmålet om man vil, om EU`s budget er sammen med FED`s rentemøde denne uges fokuspunkter.

Oplægget til det kommende budget i EU indeholder en beskæring af landbrugsstøtten på 5 pct., som udmålt i forhold til den danske støtte kan betyde en reduktion på 3,9 pct. lyder ikke af alverden, og er det isoleret set heller ikke. MEN det skal ses i sammenhæng med at det er den seneste af en række nedskæringer og omfordelinger og på baggrund af nogle produktpriser på salgsprodukter, der just ikke har været kendetegnet ved større stigninger.

Det amerikanske rentemøde gav ingen ændringer i den toneangivende rente.

Men FED hæftede sig ved en stigende inflation, og det kan måske være den faktor, der kan udløse i alt 4 stigninger i år, mod hidtil forventet 3.

Også fordi renten endnu ligger under inflationen og dermed betyder en negativ realrente for at fastholde ønsket om en gradvis og balanceret renteudvikling.

Det er en balancegang på en knivsæg, fordi en fortsat negativ realrente også kan føre til en overophedet økonomi. Og presset på den 10 årige statsrente, som vi beskrev sidste uge, kan ligeledes øge behovet for en stærkere og hurtigere tilpasning.

De europæiske renter kan risikere at skulle følge denne trend, selv om der, som vi tidligere har beskrevet bestemt ikke er så store lyspunkter i økonomien herovre, og en fortsat lav inflation.

Fra Nordea Markets er der i dag kommet en renteprognose for de danske renter, hvor de hen mod slutningen af året forventer en stigning som en konsekvens af, at forskellen mellem de 10 årige amerikanske og danske statsrenter på ca. 2,4 pct. nu er den største, der er set de seneste 35 år. De gætter på ca. 0,5 pct. stigning.

Derimod tror de, med afsæt i ovenstående om lav inflation ikke ECB vil hæve renten før i slutningen af 2019. Opkøbsprogrammet skal også først være afviklet.

Renterne på fastforrentede obligationslån er korrigeret beskedent ned, så kursen på 2% 2050 med afdrag er steget til omkring 98,55 – 98,95 og  97,05-97,45 uden afdrag, og for 1,5% er kursen nede omkring  94,80 - 95,20. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på 98,50 – 98,90.

Dollar og olie: Den stigende amerikansk rente og en stærk kurs i forhold til euro har også sendt dollarkursen kraftigt i vejret. Den aktuelle kurs er mellem 621 og 622.

Prisen på Brentolie er faldet en smule til ca. 73 dollars tønden. Men på grund af den stærke dollar er det regnet i kroner en stigning på næsten 1 pct.

MÆLK OG KVÆG:  Denne uge faldt prisen på den New Zealandske børs med 1,1 pct. Også hos hollandske Friesland Campina faldt prisen med ½ eurocent, svarende til 3,7 øre.              

Kvægnoteringerne hos Danish Crown er i denne uge uændret i alle kategorier.

Hos Friland er noteringer og  kontrakttillæggene for alle kategorier uændret. 

SVIN: Næste 2 uger (nb) er noteringen igen uændret 8,90 kr. for slagtesvin og for søer 6,30 kr. Varmen lader vente på sig, og dermed er der uændret efterspørgsel.

Fra Friland er afregningen faldet 25 øre til 25,75 kr. for økologisk slagtesvin og uændret14,10 kr. pr. kg for økologiske søer. Frilandsgrise ligeledes uændret 14,10 kr. eller 13,20 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

KORN M.V.: Der er god støtte til kornpriserne og en stigende efterspørgsel på ny høst. Vejret har drillet mange steder. Hvedepriserne er herhjemme uændret mellem 108 og 111 ved her og nu afregning, og 115 - 117 kr. hvis man kan vente med at få pengene til maj/juni. Også byg er uændret 110 – 113 og uændret 116 – 119 afregnet maj til juni og rug 101-104. For 2018 høst høres uændret bud på 116 – 119 for hvede og 106 – 109 for byg. Så endnu sælger vi ikke af ny høst. 

For økologisk korn er prisen igen uændret 238-241 for både hvede og byg og 298-301 for hestebønner.

Sojapriserne er uændret  denne uge. Her og nu priser er ved 311 – 314 og 314 – 317 herefter.  Uændret 476 -481 hvis det er økologisk frem til oktober og derefter 464- 469 frem til april 2019.

Rapsprisen er stadig under pres, til eksempler på pris på 229-232.