dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Information fra Esbjerg Kommune om kvælstoffølsom natur
  25 jun 2018

Esbjerg Kommune fører tilsyn med beskyttet natur

Esbjerg Kommune har ansat en konsulent til i sommeren 2018 at besøge udvalgte heder, overdrev og moser i Esbjerg og Fanø Kommuner. Dette sker som led i kommunens kortlægning af potentielt kvælstoffølsom natur. Det er en kortlægning, der følger af Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015, hvor kortlægningen skal bruges til at understøtte og fremme en hurtigere og målrettet sagsbehandling i kommunen i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Ved en kortvarig besigtigelse bliver områdets plante- og dyreliv, drift, pleje, tilstand og andre data af betydning for forvaltningen af områderne registreret. Der foretages ingen indgreb i lokaliteterne, og der opsættes ikke blivende stationer.

Besigtigelserne udføres efter naturbeskyttelseslovens § 73 og 76 om udøvelse af tilsyn og varsles ikke særskilt.

Spørgsmål kan rettes til biolog Mette Sejerup Rasmussen - tlf. 76 16 51 25.