dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns Vinkel 26/10
  26 okt 2018
Ved ugens slutning har vi igen set store kursfald på aktier generelt, og ikke mindst amerikanske aktier.

Ved ugens slutning har vi igen set store kursfald på aktier generelt, og ikke mindst amerikanske aktier. Denne situation med stigende risikoaversion løfter så kurserne på obligationskurserne og får renten på fast rente til at falde lidt igen. Et vigtigt signal, her hvor der kun er få dage til evt. opsigelse af lån, der enten ønskes konverteret ned fra en højere rente (3% - 4% eller mere), eller en omlægning fra variabel til fast rente. 

Læste du for øvrigt interviewet med nationalbankdirektør Lars Rohde i forrige uges Landbrugsavisen, fulgt op med et indlæg på onsdagens svinekongres? Man må virkelig sige han var ude med riven der. Både med et udsagn om, at hvis den tredjedel af brugene, der kæmper med utilstrækkelig indtjening, stopper, vil det være til gavn for resten og med en bredside mod at den variable finansiering, der udgør 2/3 af gælden, ikke i større udstrækning blev omlagt til fast rente, da der i 2016 -2017 var gode indtjeningsforhold. En kort periode med fornuftig indtjening har nok bragt trækkene på driftskreditterne ned og givet plads til en del udskudt renovering, men sammen med større skattebetaling har der langt fra været plads til at øge fastrenteandelen i alle situationer. Her er det mest blevet til et længere interval mellem rentetilpasningerne på rentetilpasningslån til typisk fem års intervaller (F5).

Selvfølgelig har Rohde en pointe i, at intet varer evigt, heller ikke nulrenter. Og skulle han få ret i, at renten fra 2020 vil stige og ikke afviser, at det kan blive til 5% er det unægtelig noget af en udfordring, som rigtig mange vil få svært ved at håndtere. Derfor er det også vigtigt at du i din finansieringsstrategi forholder dig til, hvad du vil og kan, og hvilke udfordringer der er indbygget i din finansiering. Derfor er det vigtigt, både for dig selv især, men også for at vise handlekraft over for dine finansielle partnere, at du får lagt en strategi.

Denne uge var der møde i ECB, og helt som ventet blev der ikke flyttet på renten eller ændret ved forventninger til en længere periode med fortsat lave renter. Under den herskende lave inflation, hvor jo alene oliepriserne har været den eneste væsentlige grund til et pres opad, ses der ikke at være nogen udsigt til synderligt stigende renter på denne side sommeren 2019. Samtidig har vi set skuffende tal for erhvervstilliden i euroområdet – det trækker også ned, og udsigten til en strammere pengepolitik blegner også.

Vi har derfor en svækket euro, der har styrket forholdet dollar mod euro. Lige nu ses en kurs på 657DKK for 100 dollars, og der gættes på at den, modsat billedet fra de foregående år godt kan gå yderligere styrket ud af 2018, men vil blive udfordret i begyndelsen af 2019, når den amerikanske centralbank forventes at sætte tempoet for rentestigninger ned, og vi nærmer os toppen for forhøjelserne. Samtidig kan ubalancer i den amerikanske økonomi sætte en stopper for yderligere stigninger. Kronen er jo i samme takt svækket, og derfor kan Nationalbanken intervenere ved først at sælge ud af valutareserverne og senere, om nødvendigt, forhøje renten.

Oliepriserne har taget yderligere et dyk fra niveau 85 dollars for tre uger siden til nu mellem 76 og 77 dollar pr. tønde for Brent olie.
Kurserne på fastforrentede obligationslån har af flere grunde fået et pænt løft. Dels budgeturo i Italien og dels stigende japansk køb af danske obligationer. De ejer nu ca. 2 procent af de danske realkreditobligationer, og samlet set er næsten hver fjerde realkreditobligation på udenlandske hænder. Kursen på 2% 2050 med afdrag er omkring 99,40 – 99,80 og 98,10-98,55 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 95,40 - 95,80. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 99,25 – 99,60.

Renten på 10- årig swap er ligeledes faldet kraftigt til et niveau her og nu på 1,0823%.

 

Mælk og kvæg:

Arla ændrer ikke afregningspriserne i november for hverken konventionel eller økologisk mælk, men de forventer en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel og især et større udbud af mælk fra lande udenfor Europa. Dermed ligger der et signal om vigende priser fra starten af 2019. Og Brexit udgør en stor trussel mod vores afsætning på det engelske marked, som hvis det bliver uden en aftale kan sætte Arla under voldsomt pres.
På den hollandske bulkvarenotering er skummetmælkspulver steget knap en procent, mens smør fortsat falder, denne gang 1,12kr. pr. kg. til 32,10kr. pr. kg.

Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge igen uændret i alle kategorier.

Hos Friland er noteringer og tillæggene ligeledes igen uændret for alle kategorier.

 

Svin:

Der er den kommende uge igen uændret notering for slagtesvin 8,30kr. pr. kg., og et fald på 30 øre for søer til 5,90kr. pr. kg. Den tyske notering ligger uændret 1,36 euro pr. kg, svarende til 10,13kr., og Tönnies forventer, at dette er bundniveauet.

Puljepriserne hos SPF er uændret 235 kr., og det samme gælder for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex med 225kr., og desværre er der ikke prognoser der tyder på en bedring før 2. kvartal 2019. Beregnet notering stiger 0,36kr. til 302,32kr. Økologisk smågrisepris stiger 0,49kr. til 759,82 kr.

Fra Friland er afregningen også uændret 21,60 kr. for økologisk slagtesvin og Frilandsgrise til 13,65 kr. eller 12,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe. Økologiske søer falder lige som konventionelle med 30 øre til 8,40 kr. pr. kg.

 

Korn mm.:

Kornpriserne er tæt på uforandret, og fra det russiske landbrugsministerium er der forventninger til en øget hvedeproduktion.

Der høres lige nu bud på 134 – 137 for hvede og 138 - 141 afregnet januar 2019 og 134 – 137 for byg og 139 - 142 afregnet i januar. Maltbyg 147 – 150. Ny 2019 høst konventionelt afregnet januar 2020 nævnes til 118 – 123 for hvede og 111 – 116 for byg.

For økologisk korn nævnes fortsat 252 – 255 for hvede og 243 – 246 for byg.

Skal du købe korn er niveauet nævnt til 158 – 161 for hvede og 159 – 162 byg. Som økologisk er prisen 290 – 295 for hvede og 283 -288 for byg.
Sojapriserne er denne uge sunket efter et større udbud. Her og nu 266 - 269 og frem til april 2019 268 – 271 og herefter 261 - 264 fra maj 2019 og frem til oktober 2019 og til oktober 2020 261 – 264.

For økologisk soja 478 – 483.

Rapsprisen er nu stagneret. Prisen er omkring 263-266 kr. pr. 100 kg. nu, 265 – 268 til november 2018, 269-272 til februar 2019 og 269 - 272 til i maj 2019, 264–267 august 2019, 266–269 i november 2019 og 267 – 270 i februar 2020.