dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Faldende priser på fossil energi besværliggør den grønne omstilling
  21 dec 2018

Oliepriserne har længe været under pres, og nu ser vi sågar et niveau langt under 60 dollar tønden, og så længe der både er et stort overudbud fra ikke mindst OPEC-landene og USA og en bekymring for vækstudsigterne i 2019 vil det medføre yderligere pres og en forholdsmæssigt lavere efterspørgsel.

Lige nu er vi mellem 54 og 55 dollar pr. tønde. Men den lave pris og tilsvarende lave priser på kul afledt af et forsøg i Vesten på at frigøre sig fra kul, gør fossil energi så konkurrencedygtig, at ikke mindst udviklingslandene har øget deres forbrug, og samtidig er udfasningen hos verdens største kulforbruger Kina en meget langstrakt affære. Og deres stigende elforbrug er i al væsentlighed drevet af kul. Også i Indien og andre dele af Asien ser vi større kulforbrug, så vi er tilbage på jorden efter alle skåltalerne i Katowice.

Helt som forventet fik den amerikanske rente den fjerde forhøjelse i år på 0,25 pct. Efterfølgende var centralbankdirektør Powell ude med en udtalelse om, at der ikke bliver bremset væsentligt op for renteforhøjelserne i 2019, og forventningen lyder derfor på 2 i 2019 og 1 i 2020, og det skuffede markederne og sendte aktierne yderligere i rødt. Forventningerne var nærmest skruet ned omkring nul til en enkelt halv renteforhøjelse. FED står lidt i et vadested: vi har og har haft en periode præget af god vækst, men samtidig er der overvejelser omkring, om væksten står for at aftage. Centralbankdirektøren har med den førte taktik gået imod Trump, der gerne så, at renten blev holdt i ro for at stimulere væksten. Det er vigtigt for ham op til det næste valg i 2020 at væksten ikke hæmmes af en stigende rente og måske går i bakgear.

Dollar er efter disse signaler svækket i forhold til euro, og aktuelt betyder det en kurs nede mellem 653 og 654 DKK for 100 dollar.

Den danske krone har vi flere gange skrevet om. Den er nu så svag, at man skriver vi skal helt tilbage til 1999 for at se en tilsvarende svag position. Der er faktisk kun 17 dage i euroens eksistensperiode vi har oplevet tilsvarende, og derfor kan det næsten undre, at Nationalbanken stadig tøver med at sætte renten op for at støtte kursen.

Også hos nordmændene gør de lave oliepriser ondt fordi indtægterne daler. I varesamhandelen giver den lave kurs på norske kroner dog en konkurrencefordel, når vores køb i Norge bliver billigere. 100 norske kroner er p.t. til at købe for 75 DKK. Svenskerne har netop sat deres rente op for første gang i 7 år.

Kurserne på fastforrentede obligationslån er stadig i et niveau tæt på 100. Omkring 99,45 – 99,85 for 2% 2050 med afdrag og 98,05-98,45 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 95,20 - 95,60. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 99,15 – 99,55. Renten på 10- årig swap er også tæt på uændret og her og nu på 0,9752%.

 

Mælk og kvæg

På den toneangivende GDT auktion steg mejeripriserne for anden gang i træk, denne gang med 1,7 procent mod 2,2 procent sidste gang.

Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge igen uændret i alle kategorier. Gælder også for uge 52.

Hos Friland er priserne og tillæggene i uge 52 uændret i alle kategorier.

 

Svin

Der er de kommende uger desværre igen negativ melding. Frem til uge 2 i 2019 er noteringerne faldet med 20 øre for både slagtesvin og søer. Derfor er noteringen for slagtesvin 8,30kr. pr. kg., og 5,10kr. pr. kg for søer.

Samtidig ser vi også bankerne være lidt pessimistiske når det gælder at indregne den seneste prognose i priserne i 2019 budgetterne. Et eksempel er, at man anbefaler at holde hhv. 50 øre pr. kg for slagtesvin og 20 kr. pr. smågris under prognosen for hele året.

Puljepriserne hos SPF er næste uge uændret 290 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex til 310kr. Beregnet notering falder 8,64 kr. til 293,30kr. for SPF + Myc. og 297,30 for SPF. Også økologisk smågrisepris falder med 9,15kr. til 768,83 kr. Beregnet er nu tæt på det laveste niveau, der er set i 10 år. Modsat i Tyskland, hvor der er større efterspørgsel efter smågrise for at holde staldene fulde efter juleslagtningerne. NordWest stiger en euro = 7,-kr. til 309 kr.

Fra Friland er afregningen uændret 22,00 kr. for økologisk slagtesvin og for Frilandsgrise 13,65 kr. eller 12,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Økologiske søer falder igen 20 øre til 7,60 kr. pr. kg.

 

Korn med mere

AgroMarkets skriver i denne uge, at markedet for såsæd nu er ved at lægge sig fast i et niveau på fra ca. 300 DKK og op, og råder til at handle. Ligeledes kom der mandag salgssignal for de første 20% af 2019 høst.

Kina og USA har nu lavet de første handler i lyset af den aftalte fred i handelskrigen. Kornpriserne er lidt under pres for ikke mindst hvede.

Der høres lige nu bud på 138 – 141 for hvede og 143 – 146 for byg afregnet januar 2019. Maltbyg 148 – 151. Ny 2019 høst konventionelt afregnet januar 2020 nævnes til 123 – 126 for hvede og 121 – 124 for byg.

For økologisk korn nævnes 258 – 261 for hvede og 248 – 251 for byg.

Skal du købe korn er niveauet nævnt til 158 – 161 for hvede og 162 – 165 byg. Som økologisk er prisen 290 – 295 for hvede.

Sojapriserne er denne uge igen fladet lidt ud, her bl.a. som følge af regn til den brasilianske soja. Her og nu og frem til april 2019 264 – 267 og herefter 262 - 265 fra maj 2019 og frem til oktober 2019 og fra november 2019 til april 2020 265 – 268 og derefter 263 – 266 til oktober 2020.

For økologisk soja 478 – 483 til december 2018 og derefter 463 – 468 frem til april 2019.

Rapsprisen er efter salgssignalet dalet lidt til omkring 258-262 kr. pr. 100 kg. nu, 261 – 264 til februar 2019, 264 – 267 til maj 2019, 262–265 til maj 2019, 259 – 262 til august 2019, 262–265 i november 2019, 262 – 265 i februar 2020 og 263 – 266 til maj 2020.

 

Og udover at ønske jer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår kan vi runde af med en melding fra Danmarks Statistik om, at jobfesten og de skærpede efterlønsmuligheder og kortere dagpengeperiode nu har bragt antallet af offentligt forsørgede ned under 700.000, hvilket er første gang i 30 år.