dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Brexit - den nye "Den uendelige historie"?
  24 mar 2019

... I så fald foretrækker jeg klassikeren af samme navn af Michael Ende om drengen Bastian Balthasar Buxs utrolige rejse til Fantásia, hvor alt kan ske og vitterligt sker. Det er samme historie, som også har dannet forlæg for hittet ’Never Ending Story’ sunget af Limahl.

Der er altså stadig mange ”hvis” og ”måske”, der skal afklares og godkendes i Parlamentet, før der kan skaffes yderligere henstand til 22. maj, som nu ligger på bordet.

Forhandlingerne mellem USA og Kina ser ud til at være gået lidt i hårdknude, og alt tyder på, at vi skal frem til tidligst april, inden der kan forventes en afslutning.

Den amerikanske dollar tabte meget terræn efter rentemødet i FED sent onsdag aften til 652DKK for 100 dollar . Der kom ingen renteforhøjelse, men det var heller ikke ventet. Til gengæld var udtalelserne meget mere vage omkring, hvad der er i vente resten af 2019 og i 2020. Noget markedet dog længe har taget højde for.

Det ser ud til, at man er bekymret over, om de gennemførte forhøjelser i 2018 måske var for meget af det gode. Derfor er der nu ændring i signalerne. Hvor vi før forventede 2 forhøjelser i 2019 og én i 2020, er det nu forventningen, at der kun bliver tale om én i 2020 og så ikke yderligere. FED har således også tidligere end ECB været ude med at sætte de pengepolitiske stramninger i bero.

Her fredag formiddag er der kommet nye choktal over udviklingen i tysk industri, der sender både kursen på euro og den tyske rente ned. Fra en forventet stigning i industriproduktionsindekset, er der nedjusteret med 3 indekspoint til indeks 44,7, det ringeste der er set de seneste seks år. Og da danske virksomheder i vid udstrækning leverer til tyske virksomheder, kan det ikke undgås, at det også vil få mærkbare negative konsekvenser for dansk industrieksport. Og da PMI indekset er et af de tunge indeks, og der er tradition for, at det rammer meget præcist, kom det også som en grim streg i regningen for ECB. De tyske 10-årige renter har i forvejen kæmpet med at holde sig over nul og nu ses decideret handler med negative renter. Dollar er herefter igen stabiliseret omkring 659 - 660DKK for 100dollar, og kursen på euro er faldet til lige omkring 746DKK for 100euro. Og Draghis værktøjskasse er enten tom, eller værktøjerne er slidt så meget, at de ikke rigtig dur længere.

Det igangværende rentefald i euroområdet har også påvirket de danske renter og fået kurserne til yderligere at stige. Faktisk har det såkaldte drømmelån, der er et 30 årigt obligationslån på basis af 1,5% obligationer aldrig været billigere, og efterhånden er mængden af cirkulerende obligationer af den type nu over 5,5 milliarder . Og dermed er risikoen for en såkaldt indlåsningseffet nærmest væk. Indlåsningseffekten er et udtryk for, at hvis en seriestørrelse er for lille, vil kursen ikke falde så meget, som den teoretisk burde ved en rentestigning. Det ville kunne få en betydning for størrelsen af kursgevinsten ved en eventuel kommende rentestigning. Efterhånden kan vi ikke udelukke, at der kan komme 30 årige obligationer på 1% på banen.

Kurserne på fastforrentede obligationslån er omkring 103,10 – 103,35 for 2% 2050 med afdrag og 101,95 – 102,20 uden afdrag, og for 1,5% er kursen fabelagtige 99,10 - 99,30 med afdrag og 97,60 – 97,85 uden afdrag. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 102,35 – 102,55 og hvis vi taler 1% er kursen 98,75 – 98,95. Obligationslån på 10 års basis og med 0,5% obligationer er også over 100 med ca. 100,55 – 100,95. De lån, der er baseret på nulprocentobligationer har en kurs omkring 97,35 – 97,45Renten på 10- årig swap er også faldet til her og nu 0,6252%. Der er lavere end lige efter Brexitafstemningen i juni 2016.

Og husk: ved udgangen af april er der opsigelsesfrist for lån til juniterminen. Har du enten et lån på 2½ procent eller højere og gerne vil opnå en rentegevinst, eller overvejer at gå i fast rente, så er det af omkostningsmæssige hensyn vigtigt at holde sig denne dato for øje. Og med de nuværende kurser vil folk stå i kø ved skrankerne for at omlægge lån, så træk det ikke til sidste uge, hvis du ønsker at få tilbud hjem.

Oliepriserne har været i fortsat stigning frem til fredag morgen, og var nået op på årets højeste niveau på 68,69 dollar pr. tønde. Men de seneste mørke skyer over vækstudsigterne har nu presset dem en smule ned. Aktuelt omkring 67 dollar tønden.

 

 

Mælk og kvæg

”Det er smørret, der gør’et.” Sådan lyder et gammelt mundheld, der berettiger, at fråseri med det gode smør er helt på sin plads. Og faktisk er det smør, der sikrer en rekordeksport af danske mejeriprodukter på 21,1 milliarder kroner i 2018. Vi står heldigvis ikke i samme situation som i oktober 1950, hvor „Hedtoft gled i smørret”. I dag er der ingen rationering, og der er smør nok både til hjemmeforbrug og eksport, så husk det gamle mundheld, når du bager eller steger og måske tandsmør på rundstykkerne!

Kvægnoteringerne er denne uge fortsat uændret i alle kategorier hos Danish Crown.

Hos Friland falder tillæggene til gengæld 20 øre for Friland Kødkvæg af alle varianter, uændret for Friland Limousine og stiger 50 øre for økologisk kvæg.

 

Svin

Igen en kommende uge med fortsat en stigning på 20 øre for både slagtesvin og søer så noteringen for slagtesvin er 9,10kr. pr. kg., og 5,70kr. pr. kg for søer. Det begrundes med den katastrofale situation i Kina med afrikansk svinepest, hvortil der er stigende eksport og lavere udbud i både Tyskland og Spanien. I Tyskland er salgspriserne således nogle steder højere, end hvad forbrugerne er villige til at betale. Producenterne vil nu have revanche. Noteringen i Tyskland er således steget med hele 7 eurocent (53 øre) til 1,50euro pr. kg, svarende til 11,18kr.

Så selv om vi selvfølgelig er glade for de tre noteringsstigninger, og der er skabt en forventning om en snarlig notering over 10 kroner, er der aktuelt set et stort gab til tyske priser, også selv om vi korrigerer for efterbetaling. Det ses også kraftigt i smågrisepriserne på det tyske marked.

Puljepriserne stiger 15,- i næste uge såvel som beregnet notering, der stiger 8,63 kr. efter noteringsstigningen. Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge 405 kr., men for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er der en stigning på hele 25kr til 440kr. Beregnet notering er 327,49kr. for basis, 332,49 kr. for SPF + Myc. og 336,49 for SPF. Økologisk smågrisepris er med 13 øre stigning igen nærmest uændret 759,58kr. NordWest 365 kr.

Fra Friland er afregningen derimod uændret 21,80 kr. for økologisk slagtesvin og for Frilandsgrise 13,45 kr. eller 12,55 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe og for økologiske søer 8,00 kr. pr. kg.

 

 

Korn med mere

Kornpriserne fik et lille nøk opad, ikke mindst for ny høst. USA og Brasilien har truffet aftale om en hvedeeksport fra USA på 750.000 tons uden told.

Der høres lige nu bud på 135-138 for både hvede og byg afregnet i marts. Maltbyg uændret 144 – 147 afregnet marts. Ny 2019 høst konventionelt afregnet oktober stiger lidt, især byg , og der nævnes 112 – 115 for hvede, 106 - 109 for byg og 100 - 103 for rug. Maltbyg 2019 121 – 124. Afregnet i nov/dec 2019 er de tilsvarende priser hhv. 120 – 123, 121 – 124, 103 – 106 og 125 – 128.

For økologisk korn nævnes fortsat 259 – 262 for hvede og 250 – 253 for byg.

Som økologisk er prisen 290 – 295 for hvede, men nede mellem 250 – 290 for byg.

Sojaskråpriserne er denne uge igen faldet lidt, og medvirkende hertil er de træge handelsforhandlinger mellem USA og Kina. Her og nu og frem til april 259 – 262 og til oktober 259 – 262 og herefter 260 - 263 fra november 2019 og frem til april 2020 og 260 – 263 til oktober 2020. Rapsskrå handles i samme perioder til hhv. 190 – 193, 188 – 191, 185 – 188 og 193 - 196 fra maj 2020 og rapskager 199 – 202, 199 – 202, 202 – 205 og 205 – 208.

For økologisk soja uændret til 490 - 500 nu og frem til september 2019.

Rapsprisen faldt som forventet en smule. Nu er niveauet omkring 253-256 kr. pr. 100 kg., 255 – 258 til maj 2019, 257 – 260 til august 2019, 260–263 i november 2019, 262 – 265 i februar 2020, 263 – 266 til maj 2020 og 253 – 256 til august 2020.