dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
LRS gør kontorerne mere bivenlige
  06 aug 2019

Hos Landbrugsrådgivning Syd forsøger vi at gøre kontorerne mere bivenlige. Derfor har vi plantet blomsterstriber ved kontorerne i både Varde og Vejle. Smukke blomster er nemlig både føde til bierne - og guf for øjnene.

Det er nok de fleste landmænd bekendt, at Landbrug & Fødevarer har udpeget bierne som et indsatsområde. De vilde bier er nemlig udfordrede af bl.a. mangel på levesteder og mangel på føde.

En stor og mangfoldig bestand af bier og andre bestøvere bidrager til en rig og spændende natur. Men bierne er også med til at sikre en bedre kvalitet og større kvantitet af afgrøderne i både marken og haven. Det er således både en fordel i forhold til biodiversitet og økonomi, at vi giver bierne en hånd.

Landbrug & Fødevarer har derfor informeret landmændene i hele Danmark om, hvordan de kan gøre deres bedrift mere bivenlig med bl.a. udtag af arealer, bevarelse af gamle træer, etablering af blomsterstriber, bihoteller og så videre.

Eksperternes anbefalinger fokuserer på to indsatsområder: At skabe flere levesteder og mere føde til bierne.

Det er dog ikke kun på landbrugsbedrifterne, at man kan gøre en forskel for bierne. I almindelige haver kan man eksempelvis lave levesteder for bierne, ligesom man kan lade græsslåmaskinen holde flere fridage, lade mælkebøtterne blomstre og plante bivenlige træer og blomster.

På Landbrugsrådgivning Syds kontorer i Vejle og Varde har vi sået nogle bivenlige frøblandinger uden for kontorerne, som giver både farve og masser af liv. De har blomstret sommeren igennem.

Se blomsterstriberne ved kontoret i Vejle:

Gennem Landbrug & Fødevarer kan landmænd få nogle fine skilte, der fortæller om biprojektet. Sådan nogle skilte har kontoret i Vejle også fået.

 

De bivenlige blomster er også en fryd for øjet med masser af farver og strukturer - kornblomster og valmuer er der masser af.

 

Der er masser af liv i blomsterstriben

 

Se blomsterstriberne ved kontoret i Varde:

 

Du kan læse meget mere om bivenlige tiltag her