dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
August har budt på markante rentefald og sågar negative renter
  12 aug 2019

AgroMarkets kom i dag med et købssignal på færdigfoder til svin og slagtekalve samt lavproteinblandinger til malkekøer og roepiller og udvalgte råvarer. Som abonnent kan du hele tiden følge priser og få SMS om handelssignaler. August har samtidig budt på markante rentefald og sågar negative renter.

Den uro, der bredte sig på de finansielle markeder som følge af angreb på tankskibe i Golfen og udvidelsen af handelskonflikten mellem USA og Kina til også at omfatte Mexico, beskyldninger om kursmanipulation fra kineserne, og Trumps skærpede kurs med yderligere importrestriktioner mod Kina, samt den politiske uro i England gav et ekstra skub til rentefaldene fra de foregående uger i takt med vigende risikovillighed.

Kursen på de fastforrentede obligationer fik yderligere et nøk opad, så 1,5% nu er lukket, og sågar de nye 1% obligationer med afdrag og 20 årige med 0,5% rente er i kurser tæt på og over 100. Dette har medført, at der i uge 32 blev sendt 30 årige 0,5 procent obligationer på markedet.

Det har givet anledning til en flodbølge af låneomlægninger på store 2% lån samt ikke mindst, hvis der er tale om endnu højere rente. For de, der tog chancen og opsagde deres lån inden 31. juli og hjemtog nye lån efter 1. august har det givet noget nær en drømmesituation.

For 30 års løbetid: For 1,5% er kursen 102,45- 102,90 med afdrag, og 102,15 – 102,55 uden afdrag. Kursen for nye 1% obligationer er lige nu 100,00 – 100,25 med afdrag og 99,10 – 99,35 uden afdrag.

De nye 0,5% obligationer er indtil nu kun handlet med afdrag, og her er kursen overraskende god med et niveau på 95,65 – 95,95. Det giver stadig et pænt kurstab, men ikke så stort, som jeg egentlig ville have forventet.

Ved 20 års løbetid er kursen på 1,0 pct. på ca. 102,00 – 102,40 og hvis vi taler 0,5% omsættes de til mellem 99,30 – 99,70.

Obligationslån på 10 års basis og med 0,5% obligationer er nu på ca. 102,00 – 102,40, og sågar med nul i rente er kursen nu over 100 (aktuelt ca. 100,25 – 100,50). Jyske Bank har derfor, som det vist nok første, været ude med en negativ rente på -0,50 procent til ejerboliger, der er baseret på nulprocentobligationer, der har en kurs omkring 97,65. Renten på 10- årig swap er faldet til negative niveauer, hvilket ikke tidligere er set. I dag med -0,0197 procent.

Lavere inflationsforventninger giver ECB hovedbrud. Fra underkanten af 2pct. ved slutningen af 2018 er der nu forventning omkring 1,2pct., og derfor har Draghi gjort det klart, at der vil komme en stor pengepolitisk lempelsespakke. Det vil dels ske i form af en fastholdelse af renten på nuværende eller lavere niveau frem til midten af 2020 og dels formentlig genstart af obligationsopkøb.

Den amerikanske dollar er faldet til et lavere niveau, nu er kursen aktuelt mellem 667 og 668DKK for 100 dollar, efter at den forventede rentenedsættelse blev gennemført. Men FED – chef Powell annoncerede, at nok kan flere følge efter, men det ikke skal ses som et første led i en langvarig række af nedsættelser. Det skuffede markedet og gav i første omgang stødet til en styrkelse af dollar til det stærkeste niveau i to år på 676DKK for 100 dollar. Siden blev den svækket, efter Trump gav et surt opstød over at dollaren var kommet højt op i kurs efter rentesænkningen og den kinesiske valutaspekulation, og har siden ligget i et bånd omkring 665DKK for 100dollar.

Oliepriserne er presset af flere faktorer: Dels ser lavere vækstudsigter ud til at reducere efterspørgslen, og dels har handelskrigen presset prisen ned, og hertil at Kineserne har lavet en separat aftale om køb med Iran. Derfor er effekten af angrebet på olietankerne i Golfen, der fik dem til at stige med 3 dollar nu væk og vi er på det laveste niveau i 2019 til dato. Vi har været under 58 dollar og ligger lige nu tæt på de 58 dollar tønden, men med udsigt til at der kan komme betydelige fald, så vær obs. på udviklingen.

 

Mælk og kvæg:

Desværre er der stadig stilstand på kvægnoteringerne, der denne uge er uændret i alle kategorier hos Danish Crown og det samme er tilfældet hos Friland, hvor både de variable tillæg og kontrakttillæggene ligeledes er uændret i alle kategorier. Og mælkepriserne har indtil videre heller ikke flyttet sig, men for syvende måned i træk ligget fast hos Arla. Og den seneste GDT – auktion bød på prisfald over hele linjen med et fald på 2,6 pct. på mælkeprisindekset. Det oven på den første stigning siden maj, vi ellers glædede os over i slutningen af juli.

 

Svin:

Den kommende uge gav 20 øre ekstra, så vi nu er på 11,40 kr. pr. kg for slagtesvin og 40 øre for søer til 8,40kr. pr. kg. Og selv om vi glæder os over, at der igen er stigning, blegner det ved sammenligningen med den tyske notering, der steg 52 øre oveni de 30 øre fra forrige uge, så afregningen lyder på 1,85 euro pr. kg., svarende til 13,78 kr.

Puljepriserne er næste uge uændret, mens beregnet notering stiger 8,90kr. efter noteringsstigningen, undtagen de økologiske smågrise, der falder 12,74 kr.

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge 470 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er noteringen nu 470kr. Beregnet notering er 433,34kr. for basis, 438,34 kr. for SPF + Myc. og 442,34 for SPF. Økologisk smågrisepris falder 12,74kr. til 725,93kr. NordWest stiger 8kr. til 462 kr.

Fra Friland er afregningen faldet 30 øre til 20,90 kr. for økologiske slagtesvin og for Frilandsgrise stiger noteringen 20 øre til 14,00 kr. eller 13,10 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe. For økologiske søer er noteringen steget 40 øre til 10,70 kr. pr. kg.

 

Korn med mere

AgroMarkets har indhentet flg. priser på korn og råvarer:

Der høres lige nu bud på ny 2019 høst konventionelt afregnet oktober 109 – 112 for hvede og 108 - 110 for byg. Afregnet i nov/dec 2019 er den tilsvarende pris hhv. 110 – 114 og 110 – 114. Maltbyg ny høst hhv. 118 – 121 og 122 – 125.

For økologisk korn nævnes endnu ikke nye salgspriser, men forventningen er til et lavere niveau, fordi udbyttet tegner meget bedre end sidste år.

Sojaskråpriserne er på niveau her og nu og til oktober 263 – 266 og herefter 260 - 263 fra november 2019 og frem til april 2020 og 262 – 265 til oktober 2020 og frem til april 2021 263 – 266. Rapsskrå handles i samme perioder frem til oktober 2020 til hhv. 172 – 175, 185 – 195 og 188 – 191 og rapskager 179 – 185, 185 – 195, 188 – 191.

Ved rapsprisen er der en svag opadgående forventning.

Aktuelt niveau omkring 265-268 kr. pr. 100 kg., 267 – 270 til november 2019, 268 – 271 til februar 2020, 267 – 270 til maj 2020, 257 – 260 til august 2020 og 259 – 262 til november 2020.