dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns Update - Uge 35
  28 aug 2019

Af revisor og økonomikonsulent, Vagn Jakobsen

I forlængelse af udviklingen med de kraftigt faldende renter på fastforrentede obligationslån har der nu været diskussion om behovet for evt. at indføre obligationer med kvarte spring, så et eventuelt fortsat rentefald kan resultere i, at der udbydes lån med 30 års løbetid og en påtrykt rente på ¼%, i stedet for at tage et hop direkte ned i 0%.

Også på rentesatserne ved den kommende rentetilpasning pr. 1. oktober 2019 har rentefaldet givet anledning til kraftigt fald. Se de nye satser med satserne ved sidste tilpasning i parentes:

F1 F3 F5 F1Euro

Nykredit -0,41% (-0,13%) -0,57% (-0,01%) -0,53% (0,72%)

Nordea Kredit -0,4267% -0,5812 -0,5071% -0,2502%

DLR Sker til april -0,556% -0,486%

Udover det glædelige i, at renterne er faldet også her, og især hvis ens gamle lån var især et F5 eller F3, er det også bemærkelsesværdigt At de lange intervaller er lavere end de korte. Det passer godt med, hvad vi skrev i sidste uge om, ”at recessionsfrygt er reel kan aflæses ud fra, at de lange renter går under de korte”.

Forventningerne til at ECB den 12. september iværksætter en hjælpepakke for at stimulere økonomien, blev yderligere bekræftet af referatet fra det seneste møde.

Her fredag eftermiddag begynder et med spænding ventet møde i Jackson Hole, hvor centralbankcheferne for de amerikanske stater mødes med FED chef Jerome Powell for at høre FED`s bud på renteforventningerne og indikere yderligere rentenedsættelser i år. Gør han det, vil det styrke købelysten på aktiemarkederne, og giver han udtryk for at der ikke sker mere resten af året, kan det sætte gang i en lavine af kursfald. Blandede signaler fra flere medlemmer af FOMC skaber øget spænding.

Norske investeringer i olieudvinding buldrer derudaf, efter det er blevet mere interessant at udvinde olie fra den norske sokkel efter at ny teknik har skubbet nulpunktet for, hvornår det er rentabelt at udvinde olie betydeligt ned.

Kursen på de fastforrentede obligationer ligger stabilt men en smule lavere, efter at ugen begyndte med lidt større risikovillighed, der er fortsat til nu. Så 1% med 30 års løbetid og 20 årige med 0,5% rente er fortsat lukket i de fleste realkreditselskaber.

For 30 års løbetid: For 1% obligationer er kursen lige nu 100,65 – 101,05 med afdrag og 100,05 – 100,30 uden afdrag. De nye 0,5% obligationer er noteret til 97,35 – 97,75, og selv uden afdrag er kursen i et niveau på 96,20 – 96,65.

Ved 20 års løbetid er kursen på 0,5% faldet lidt til nu mellem 99,90 – 100,35. De få der har nul procent i rente er handlet omkring 96,30 - 96,50.

Obligationslån på 10 års basis med nul i rente er kursen nu over 100 (aktuelt ca. 100,40 – 100,65). Jyske Banks lån med en negativ rente på -0,50 procent til ejerboliger, der er baseret på nulprocentobligationer, har en kurs omkring 97,80 – 97,85 Renten på 10- årig swap er i tæt på uændret niveau, i dag på -0,726 procent.

Den amerikanske dollar er yderligere styrket lidt efter bedre aktietal og offentliggørelsen af referatet fra det seneste FOMC møde, og noteres til mellem 674 og 675DKK.

Oliepriserne er igen lige under 60 dollars pr. tønde efter en top onsdag på godt 61 dollars.

 

Mælk og kvæg

Også denne uge er der total stilstand på kvægnoteringerne, der er uændret i alle kategorier hos både Danish Crown og Friland. Desværre giver de svage priser anledning til, at mange kalveproducenter stopper, og der eksporteres flere kalve til Tyskland og Holland. Nok ca. 40.000 i år mod 34.325 i 2018.

 

Svin

Denne uge gav igen 30 øre ekstra for slagtesvin og 20 øre for søer, så vi nu for første gang siden 2013 når 12,00 kr. pr. kg for slagtesvin og 8,90 kr. pr. kg. for søer. Trods en afmatning i afsætningen til Kina har man formået at positionere sig på andre markeder.

Danske Svineproducenter sendte onsdag en ny prisprognose for smågrise på gaden med en mindre nedregulering for resten af 2019 med 25 kr. i tredje og 10 kr. i fjerde kvartal til hhv. 475 kr. og 460 kr.

Puljepriserne er næste uge uændret, mens beregnet notering stiger 13,02kr. efter noteringsstigningen. De pressede priser på økologiske slagtesvin får økologiske smågrise til at falde hele 26,23.

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge fortsat 470 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er noteringen steget 10 kr. til 480kr. Beregnet notering er 459,27kr. for basis, 464,27 kr. for SPF + Myc. og 468,27 for SPF. Økologisk smågrisepris falder til 699,86kr. NordWest uændret 462 kr.

Fra Friland er afregningen faldet hele 70 øre til 20,20 kr. for økologiske slagtesvin, der slet ikke har nydt godt af de samme prisstigninger i kølvandet på svinepesten, men tværtimod er ramt af stort udbud.

For økologiske søer er noteringen steget 20 øre til 11,20 kr. pr. kg.

For Frilandsgrise stiger noteringen 30 øre til 14,60 kr. eller 13,70 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

 

Korn med mere

AgroMarkets har indhentet flg. priser på korn og råvarer:

Priserne er fortsat under pres, og der høres lige nu bud, der nærmer sig 100,-. ny 2019 høst konventionelt 105 – 108 for hvede og 104 - 107 for byg. Afregnet i okt./dec. 2019 er den tilsvarende pris hhv. 104 – 107 og 110 – 113. Maltbyg ny høst hhv. 112 – 115 og 109 – 112. Hestebønner nu 165 – 168.

For køb af korn har AgroMarkets ingen aktuelle priser, men oplyser, at der aftales fra gang til gang. Der kommer store mængder fra Tyskland, det vil presse købspriser for korn og færdigblandinger yderligere.

For økologisk korn nævnes 197 – 202 for hvede og 185 – 190 for byg og afregnet i december hhv. 219-224 og 204 - 209. Købspriser er oplyst til 238 – 241 for hvede og 197 – 200 for byg nu og 247 – 252 for hvede i januar 2020.

Sojaskråpriserne er på niveau her og nu og til oktober 264 – 267 og herefter 258 - 261 fra november 2019 og frem til april 2020 og 260 – 263 til oktober 2020 og frem til april 2021 261 – 264. Som økologisk nævnes Rapsskrå handles i samme perioder frem til oktober 2020 til hhv. 167 – 170, 175 – 184 og 183 – 186 og rapskager 178 – 181, 183 – 194 og 194 – 197.

Ved rapsprisen er der fortsat en opadgående forventning.

Aktuelt niveau omkring 275 kr. pr. 100 kg., 272 – 275 til november 2019, 272 – 275 til februar 2020, 271 – 274 til maj 2020, 258 – 261 til august 2020 og 262 – 265 til november 2020.