dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns Update - Uge 37
  17 sep 2019

Af revisor og økonomikonsulent, Vagn Jakobsen

DRAGHI GAV RENTEN ÉN OVER NAKKEN I GÅR MEN MARKEDET HAR I DAG REAGERET NEGATIVT.

Vi skrev om en opstået tvivl om, hvorvidt ECB ville dele pakken op i to og kun lave en mindre en nu, men Draghi og resten af ECB valgte, at der skulle skydes med skarpt. Renten fik et dyk på 0,1procent ned til nu minus 0,5 procent. Og hertil en tidsubegrænset opkøbsramme til obligationsopkøb på 20 mia. euro månedligt i forsøget på at få inflationen sendt lidt op mod de ønskede 2 procent. Så inden han overlader stolen til Lagarde 31.10., nåede han alligevel at opleve en rentenedsættelse, den første siden 2015. For at bankerne ikke skal miste alt for meget på den lavere indskudsrente, har man samtidig indført en såkaldt foliokonto, hvor bankerne kan indskyde overskudslikviditet på indskud til nulrente- noget vi også kender fra vores egen Nationalbank. Og Draghi maner nu til, at der skal mere reform- og finanspolitik på banen fra politikernes side.

Vores egen Nationalbank fulgte straks med ned med de samme 0,1 procent til en negativ indskudsrente på -0,75 pct. og uden at ændre på foliorammen. Dermed bliver presset på bankernes overskudslikviditet øget- og dermed rentesatserne på både velhaverkundernes indskud og især på erhvervskunder, der har indestående på deres driftskonti. Ligeledes vil det få betydning for den såkaldte negative placeringsrente, som er en del af prisen ved låneomlægninger, hvor man indfrier med straksopsigelse og betaler differencerenter.

Kursen på fastforrentede obligationer fulgte i første omgang med op, men her til formiddag har vi set en modsatrettet korrektion, hvor vi nu er tæt på, at de afdragsfrie 1% igen kan åbne mandag, da kursen strøg ned omkring 100. 1% med 30 års løbetid og afdrag er fortsat lukket,  og 20 årige med 0,5% rente ligeledes men nu tættere på igen at åbne. 

For 30 års løbetid: For 1% obligationer er kursen lige nu 100,15 – 100,60 med afdrag og 99,60 – 100,30 uden afdrag. 0,5% obligationer er noteret til 96,30 – 97,50, og uden afdrag er kursen i et niveau på 96,05 – 96,50.

Ved 20 års løbetid er kursen på 0,5% nu mellem 99,70 – 100,10. Med nul procent i rente er handlet omkring 95,90 - 96,30.

Obligationslån på 10 års basis med nul i rente er kursen aktuelt 100,80 – 101,15. Lån med en negativ rente på -0,50 procent har en kurs omkring 97,75 – 98,20. Renten på 10- årig swap er ligeledes steget til en positiv rente i dag på 0,0304 procent.

Den amerikanske dollar blev svækket, da den nye pakke fra ECB styrkede euroen og noteres til mellem 672 og 673DKK.

Oliepriserne er fladet lidt ud igen, og dermed er der større grund til at holde øje med en eventuel afdækning hvis det fortsætter. Niveauet er mellem 60 0g 61 dollars.

MÆLK OG KVÆG   

Også denne uge er der total stilstand på kvægnoteringerne, der er uændret i alle kategorier hos både Danish Crown og Friland. Priserne på den hollandske mejeriauktion steg denne uge i snit med godt 1 procent på de forskellige bulkvarer.

SVIN: Næste uge er noteringen fastholdt for tredje uge på 12,00 kr. pr. kg for slagtesvin og 8,90 kr. pr. kg.  for søer trods stigende efterspørgsel og ikke mindst stigende eksport til Kina, hvor lagrene nu ser ud til at være tæt på at være tomme.

Puljepriserne og beregnet notering er også næste uge uændret.   

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge fortsat  480 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er noteringen 462kr. Beregnet notering er 474,96kr. for basis, 479,96 kr. for SPF + Myc. og 483,96 for SPF. Økologisk smågrisepris uændret 691,49kr. NordWest uændret 462 kr.

Fra Friland er afregningen uændret 19,50 kr. for økologiske slagtesvin. For økologiske søer er noteringen ligeledes uændret 8,90kr. pr. kg, det samme som konventionel.  

For Frilandsgrise uændret notering 14,60 kr. eller 13,70 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

KORN M.V.

Onsdag sendte AgroMarkets købssignal på de sidste 25% af høst 2019 af færdigfoder og frem til høst 2020.                                                             Få de nyeste noteringer og SMS salgs- og købssignaler, samt adgang til prisberegneren fra AgroMarkets ved at tegne et abonnement.                                         Se: https://www.agromarkets.dk/abonnement/  

AgroMarkets har indhentet flg. priser på korn og råvarer:

Priserne for 2019 høst konventionelt uændret 106 – 109 for hvede og 97 - 100 for byg. Afregnet i okt./dec. 2019 er den tilsvarende pris hhv. 108 – 111 og 107 – 110. Maltbyg ny høst hhv. 113 – 116 og 118 – 121.  Hestebønner nu 162 – 165. 

For køb af korn har AgroMarkets priser omkring 121 - 124. Billigere ved køb af store kvanta.

Sojaskråpriserne er fortsat under pres på niveau her og nu og til oktober  262 – 265 og herefter 259 - 262 fra november 2019 og frem til april 2020  og 258 – 261 til oktober 2020 og frem til april 2021 263 – 266. Rapsskrå handles i samme perioder til hhv. 159 – 162, 168 – 171, 178 - 181 og  182 – 185 og rapskager 170 – 173, 168 – 171, 178 - 181 og 182 - 185.

Ved rapsprisen er der fortsat en nedadgående pres, og mulighed for yderligere fald. Priser til november 2019 høres til 274 – 277 og til februar 2020 275 – 278, maj 2020 274 – 277, august 2020 262 – 265 og november 2020 265 – 268.