dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Landbruget leverer uanset konjunkturerne
  25 mar 2020

Landbruget er her og leverer – hver dag

Af formand Antoni Stenger, Landbrugsrådgivning Syd og Sønderjysk Familielandbrug

At debatten nu på flere områder er en anden end for en måned siden, er uomtvisteligt. For en måned siden drøftede vi i landbruget, hvad vi dog skulle gøre med al den vand, der kom fra oven. Det regnede og regnede, og vandet ophobede sig på markerne.

Fra klimakrise til sundhedskrise

Nu er vejret anderledes. Der er østenvind, og de store pletter på markederne bliver tydelige. Vandet er ganske enkelt ved at være væk mange steder. Omvendt er dagsordenen over nat gået fra at drøfte klimakrise, til at drøfte sundhedskrise. En sundhedskrise der har lagt Danmark ned og som naturligvis fylder i debatten.

Vi kender ikke længden eller dybden af sundhedskrisen - hverken sundhedsmæssigt eller økonomisk.

Flere brancher er desværre hårdt ramt af krisen. Flere forretninger er tvangslukket. Det er ulykkeligt for de enkelte forretningshavende.

I landbruget kender vi til hvad det vil sige at være i en krisesituation. Vi har næsten kun for nylig rystet os fri af finanskrisen, som har kostet adskillige konkurser i landbrugserhvervet. Også det er naturligvis ulykkeligt for de enkelte landmandsfamilier.

Landbruget leverer uanset konjunkturerne

I den aktuelle sundhedskrise er det væsentligt for os i primærlandbruget at fremhæve, at landbruget er her og leverer fødevarer dagligt til butikkerne i Danmark. Det er ligeledes væsentligt at fremhæve, at dansk landbrug eksporterer betydelige mængder fødevarer. Det er til gavn for samfundsøkonomien, og er med til at holde hjulene i gang.

Vi landmænd er afhængige af, at alle i ”fødekæden” leverer. Vi er afhængige af, at virksomhederne aftager vores produkter, forarbejder den og leverer den videre til køledisken.

Mit budskab i forlængelse af ovenstående er, at landbruget leverer fødevarer uanset konjunkturerne – fødevarer og samfundsøkonomisk. Husk det, og sæt gerne pris på det, når vi engang er på den anden side af sundhedskrisen.

Og kære politikere.

Når I politikere igen får mulighed for at prioritere tiden og se på landbrugserhvervets rammevilkår, så skal vi i dialog om mulighederne for begrænsning af oversvømmede marker. Så vi netop sikrer, at markerne dyrkes optimalt og forbrugerne dermed forsynes med gode råvarer.