dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 •  
   
Vigtige datoer
 
Nyheder
 • Vagns Vinkel 21/4
    21 apr 2017

  TERESA OG TRUMP LØFTER PUNDET OG SÆNKER RENTEN. HUSK: HVIS DU HAR 3% ELLER HØJERE OBLIGATIONSRENTE OG VIL I 2%, SÅ ER 28. APRIL SKÆRINGSDATO FOR OPSIGELSE.

 • Odense Fjord og kvælsstofregulering
    21 apr 2017

  Ifølge Vandområdeplanen skal kvælstofudledningen til Odense Fjord reduceres med i alt 549,3 ton N. Heraf skal der være nået en reduktion på 345,8 ton N inden 2021. Det resterende reduktionskrav er udskudt til 3. vandplanperiode. Reduktionskravene svarer til, at den landbrugsbetingede kvælstofudledning skal reduceres med 38 % inden 2021 og med hele 64 % i alt. Det er meget omfattende reduktionskrav, som får store konsekvenser for landbrugsproduktionen, hvis en stor del af indsatsen skal ske på dyrkningsfladen. Derfor er det relevant at se på mulighederne for helt eller delvis at erstatte restriktioner på dyrkningsfladen med kvælstofindsatser i randen af eller uden for dyrkningsfladen.

 • Vagns Vinkel 12/4
    12 apr 2017

  Globale konflikter driver olien og dollaren op og presser fortsat renten.

Indkøbsforeninger

Fordelagtige lånemuligheder
Hos Landbrugsrådgivning Syd tilbyder vi i samarbejde med Familielandbruget Sydvest, Fyns Familielandbrug, Sønderjysk Familielandbrug og Vejle Amts Familielandbrug mulighed for at optage lån gennem lokale indkøbsforeninger til køb af fx maskiner, inventar og redskaber til en fordelagtig rente.

Læs mere om de enkelte indkøbsforeninger her: