dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 •  
   
Ejendomshandel

Generationsskifte
Er næste generation klar til at overtage bedriften? Der findes mange forskellige modeller for, hvordan du kan fortage generationsskifte i din virksomhed. Der kan fx være glidende familiegenerationsskifte eller overdragelse af virksomheden i fri handel. Derudover kan du have nogle betænkeligheder ved at skulle leve et liv uden for dit landbrug – dit arbejde og din hobby. Der kan være mange udfordringer og spørgsmål, som vi gerne hjælper dig med at besvare. Sammen med dig finder vi den bedste løsning for dig og din familie.

Dødsbo
Når der sker dødsfald i familien, opstår der mange spørgsmål, og de efterladte bliver ofte tvunget til at tage stilling til ting, som de kan have svært ved at gennemskue konsekvenserne af. Vi kan både klare hele dødsbobehandlingen inklusiv kontakt til myndigheder eller vi kan hjælpe med:

 

 • Rådgivning før og efter dødsfaldet
 • Kontakt til myndigheder
 • Kontakt til arvinger
 • Privatskiftet eller uskiftet bo
 • Boudlag
 • Ægtefælleudlæg og suppleringsarv
 • Opgørelse af boets aktiver og passiver
 • Udfærdigelse af boopgørelse og arvefordeling
 • Boets skattemæssige behandling
 • Ejendomsoverdragelse til arving eller tredjemand