dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 •  
   
Planteavl

Planteavl er en verden helt for sig selv...

... fuld af nye udfordringer, tiltag og regler. Og alle de tiltag kan du være sikker på, at vi har styr på. Vi rådgiver dig om alt fra mark- og gødningsplanlægning over EU-støtte til plantebeskyttelse. Derudover har vi via vores samarbejde med Syddansk Økologi også fokus på økologisk rådgivning. Nedenfor ser du en liste over alle vores kerneydelser inden for planteavl.


Kerneydelser

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markkort og -opmåling
 • Dansk Markdatabase og Mark Online
 • EU-støtte og Enkeltbetalingsordningen
 • IPM - Integreret plantebeskyttelse 
 • Markbesøg
 • Erfagrupper med sparing mellem kolleger og konsulenter  
 • Økologi
 • Grovfoderoptimering
 • Vandingsregnskab
 • Global Gap-certificering
 • Bedriftsrådgivning i samarbejde med økonomiafdelingen og andre faggrene
 • Jordprøver med og uden GPS
 • Miljøgodkendelser og -beregninger
 • Naturplaner
 • Tilskudsmuligheder til ekstensiv drift m.m.      
 • Nyhedsbreve omhandlende salgsafgrøder og grovfoder
 • SMS-service om hvad der sker nu og her

 
Natur- og vildtpleje

Vi rådgiver også dig, der gerne vil vide mere om vildtpleje, etablering af skov, anlæg af søer m.m. Vi hjælper dig med dine ansøgninger om tilladelser og tilskud til at udføre forskellige tiltag og med at udforme natur- og biotopplaner. Vi skaber overblik over, hvad du må og ikke må på dine arealer, hvilke udpegninger og restriktioner, der er på din ejendom og hvilke konsekvenser, det pågældende projekt vil have.

Økologi

Økologiområdet er præget af mange nye tiltag og regler. Derfor har vi allieret os med Syddansk Økologi. Via vores samarbejde kan vi levere en specialiseret rådgivning, der er opdateret efter de nyeste regler og muligheder på området.

Læs mere om vores økologirådgivning her

Projekter

LRS deltager i projekter, som er støttet af Promilleafgiftsfonden.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os!

Kontakt chefkonsulent i planteavl, Rikke Kyhn
 • Vejle
  Familielandbruget LRS - Vejle
  Rikke Kyhn
  Chefkonsulent, Planteavl
  Bestyrelsesposter
  • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
  Telefon
  7374 2041
  Mobil
  2024 5052
   
  E-mail
  • Chefgruppen
  • Ledergruppen
  • Planteavl
  Specialer
  • Ledelse og strategi
  • Miljøgodkendelser
  • Projektarbejde
  • Vandrammedirektiv
  • Kommunalt miljøsamarbejde