dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 •  
   
Vigtige datoer
 
Nyheder
 • Vagns Vinkel d. 24/11
    24 nov 2017

  Historisk lave renter kan give dig en bedre rentabilitet ved at afkorte løbetiden, men likviditeten skal selvfølgelig også kunne klare det, så tag evt. en snak med din konsulent hos LRS

 • Økologi - Inspiration til jordbruget
    17 nov 2017

  Tilmeld dig " Økologi - Inspiration til jordbruget" nu og få årets sidste numre gratis. Tilmelding til Landbrugsrådgivning Syds økologikonsulent Anne Mette Fruekilde: amf@lrs.dk ring på tlf: 21 16 28 23, eller hos din lokale økologikonsulent.

 • Vagns Vinkel d. 16/11
    16 nov 2017

  Forskudsskemaet for 2018 nu er klar på www.skat.dk i jeres skattemappe. Hvis renterne på jeres lån er mindre, eller der er andre forhold, der har ændret sig, er det altid en god idé at få tjekket, og evt. rettet tallene i forskudsskemaet inden B-skat trækkes i januar

Planteavl

Planteavl er en verden helt for sig selv...
... fuld af nye udfordringer, tiltag og regler. Og alle de tiltag kan du være sikker på, at vi har styr på. Vi rådgiver dig om alt fra mark- og gødningsplanlægning over EU-støtte til plantebeskyttelse. Derudover har vi via vores samarbejde med Syddansk Økologi også fokus på økologisk rådgivning. Nedenfor ser du en liste over alle vores kerneydelser inden for planteavl.


Kerneydelser

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markkort og -opmåling
 • Dansk Markdatabase og Mark Online
 • EU-støtte og Enkeltbetalingsordningen
 • IPM - Integreret plantebeskyttelse 
 • Markbesøg
 • Erfagrupper med sparing mellem kolleger og konsulenter  
 • Økologi
 • Grovfoderoptimering
 • Vandingsregnskab
 • Global Gap-certificering
 • Bedriftsrådgivning i samarbejde med økonomiafdelingen og andre faggrene
 • Jordprøver med og uden GPS
 • Miljøgodkendelser og -beregninger
 • Naturplaner
 • Tilskudsmuligheder til ekstensiv drift m.m.      
 • Nyhedsbreve omhandlende salgsafgrøder og grovfoder
 • SMS-service om hvad der sker nu og her


Natur- og vildtpleje

Vi rådgiver også dig, der gerne vil vide mere om vildtpleje, etablering af skov, anlæg af søer m.m. Vi hjælper dig med dine ansøgninger om tilladelser og tilskud til at udføre forskellige tiltag og med at udforme natur- og biotopplaner. Vi skaber overblik over, hvad du må og ikke må på dine arealer, hvilke udpegninger og restriktioner, der er på din ejendom og hvilke konsekvenser, det pågældende projekt vil have.

Økologi
Økologiområdet er præget af mange nye tiltag og regler. Derfor har vi allieret os med Syddansk Økologi. Via vores samarbejde kan vi levere en specialiseret rådgivning, der er opdateret efter de nyeste regler og muligheder på området.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Chefkonsulent Rikke Kyhn på tlf. 73 74 20 41 eller på rky@lrs.dk