dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 •  
   
Vigtige datoer
 
Nyheder
 • Vagns Vinkel 16/11/18
    16 nov 2018

  Vi ser igen en effekt af den italienske budgetusikkerhed forplante sig til faldende aktiekurser, og dermed i dag stigende obligationskurser, så renten på fast rente er dykket.

 • Inge Holm fejrede 40-års jubilæum
    15 nov 2018

  Torsdag den 15. november 2018 kunne Løgumklosterkontoret fejre, at revisorassistent Inge Holm havde intet mindre end 40 års jubilæum.

 • Vagns Vinkel 9/11/18
    09 nov 2018

  Nu er Ali Baba (og igen uden de fyrretyve røvere..) igen på spil!

Planteavl

Planteavl er en verden helt for sig selv...
... fuld af nye udfordringer, tiltag og regler. Og alle de tiltag kan du være sikker på, at vi har styr på. Vi rådgiver dig om alt fra mark- og gødningsplanlægning over EU-støtte til plantebeskyttelse. Derudover har vi via vores samarbejde med Syddansk Økologi også fokus på økologisk rådgivning. Nedenfor ser du en liste over alle vores kerneydelser inden for planteavl.


Kerneydelser

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markkort og -opmåling
 • Dansk Markdatabase og Mark Online
 • EU-støtte og Enkeltbetalingsordningen
 • IPM - Integreret plantebeskyttelse 
 • Markbesøg
 • Erfagrupper med sparing mellem kolleger og konsulenter  
 • Økologi
 • Grovfoderoptimering
 • Vandingsregnskab
 • Global Gap-certificering
 • Bedriftsrådgivning i samarbejde med økonomiafdelingen og andre faggrene
 • Jordprøver med og uden GPS
 • Miljøgodkendelser og -beregninger
 • Naturplaner
 • Tilskudsmuligheder til ekstensiv drift m.m.      
 • Nyhedsbreve omhandlende salgsafgrøder og grovfoder
 • SMS-service om hvad der sker nu og her


Natur- og vildtpleje

Vi rådgiver også dig, der gerne vil vide mere om vildtpleje, etablering af skov, anlæg af søer m.m. Vi hjælper dig med dine ansøgninger om tilladelser og tilskud til at udføre forskellige tiltag og med at udforme natur- og biotopplaner. Vi skaber overblik over, hvad du må og ikke må på dine arealer, hvilke udpegninger og restriktioner, der er på din ejendom og hvilke konsekvenser, det pågældende projekt vil have.

Økologi
Økologiområdet er præget af mange nye tiltag og regler. Derfor har vi allieret os med Syddansk Økologi. Via vores samarbejde kan vi levere en specialiseret rådgivning, der er opdateret efter de nyeste regler og muligheder på området.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Chefkonsulent Rikke Kyhn på tlf. 73 74 20 41 eller på rky@lrs.dk