Ammekoaften i Rødekro

Ammekoaften i Rødekro

Dato: 18. august hos Henrik Hansen, Klintvej 9, 6230 Rødekro.

Bemærk at vi starter kl. 19.00.

Indledere: Søren Knudsen fra Syddansk kvæg og  Ole Hansen LRS.

 

Henrik har en Simmentaler-besætning med ca. 60 dyr – heraf ca. 30 moderdyr.
Der sælges avlsdyr – både tyre og kvier – og alle slagtedyr omsættes igennem Danish Crown.
Henrik har bygget en ny løsdriftsstald i 2019, hvor alle køerne går om vinteren.
Dybstrøelsen fra dyrene leveres til biogas og der tages gylle retur.

Henrik arbejder hos Viking som avlsrådgiver i Slesvig/Holstein, hvor han primært arbejder med sæd fra danske malkekvægsracer.
Dette emne vil også blive berørt ved besøget.

Arrangører Landbrugsrådgivning Syd, Sønderjysk Landboungdom og Sønderjysk Kødkvæg.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

Der afsluttes med grillpølser.

Tilmelding ikke nødvendig.

Fra ammekoaften 2020 hos Ryon Petersen, Sommerseted
Fra ammekoaften 2020 hos Ryon Petersen, Sommerseted
Ole Hansen

Ole Hansen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2031
Mobil
2129 4534
E-mail
obh@lrs.dk
Specialer
  • Ansøgning enkeltbetaling
  • Forpagtningskontrakter
  • Grovfoder
  • Gødningsregnskab
  • Markplaner
  • Overdragelseserklæringer
  • Sønderjyske Vandløb
  • Vandingsregnskab