Bedriftsbesøg: Ammekoaften, Skærbæk

Bedriftsbesøg: Ammekoaften, Skærbæk

Så er der bedriftsbesøg i Sønderjylland, hvor vi har fokus på ammekoaften hos John Kousgård, Skærbæk.

Ejendommen har været drevet med malkekøer indtil 2020. Herefter er der opstartet en ammekobesætning på ca. 35 køer og der forventes at blive produceret 150 slagtekalve i 2022.

Markdrift består af 87 ha. som drives med græs og korn. Blandt andet by/ært i blanding som hjemmeavlet foder.

Kvægkonsulent Søren Knudsen, Syddansk Kvæg og planteavlskonsulent Ole Hansen, Landbrugsrådgivning Syd indleder programmet.

Arrangør: Sønderjysk Kødkvæg, Landboungdom og Sønderjysk Familielandbrug.

Tidspunkt: Mandag d. 20. juni kl. 19.30

Sted: John Kougsgård, Sønderhedevej 48, Gånsager, 6780 Skærbæk

Aftenen afsluttes med grillpølser som Sønderjysk Familielandbrug er vært for.

Tilmelding: skal ske til mail: lrs@lrs.dk eller til tlf.: 73742020