Fremtidens landbrug – generationsskifte og nye ejerformer

Fremtidens landbrug – generationsskifte og nye ejerformer

Landbrugserhvervet er i disse år under konstant forandring og udvikling og mange landbrug skal generationsskiftes i de kommende år. Landmænd inviteres derfor til temamøde med fokus på generationsskifte og fremtidens ejerformer.

Landbrug & Fødevarer, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit er værter for arrangementerne.

09.00 – 09.30: Indskrivning og morgenmad

09.30 – 10.20: Hvem skal eje dansk landbrug?
v. Nina Smith, formand for Forenet Kredit

10.20 – 11.05: Juridiske og praktiske erfaringer med ejerformer, generationsskifte og risikostyring
v. Søren Christensen Volder og Michael Serup, partnere hos advokatvirksomheden Bech-Bruun

11.05 – 11.20: Pause

11.20 – 11.45: Erfaringer med landbrugsdrift i Danmark og udlandet
v. Erling Bech Poulsen, formand for Østifterne

11.45 – 12.40: Frokost

12.40 – 13.15: Nykredits syn på fremtidig finansiering af landbrug – herunder nye ejerformer
v. Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit

13.15 – 13.50: Udviklingen i landbrugsformer
v. Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer

13.50 – 14.05: Pause

14.05 – 14.55: Virkeligheden som både landmand og direktør.
v. Svend Brodersen, godsejer og direktør for Gram Slot

14.55 – 15.00: Opsamling og afrunding
v. Nina Smith, formand for Forenet Kredit

15.00 – 15.30: Netværk. Øl, vand og snacks.

 

Deltagelse i arrangementet er gratis og evt. ledsager er også velkommen.

 

Sted

  • Den 13. oktober på Bygholm Landbrugsskole i Horsens
  • Den 14. oktober på Landbrugsskolen Sjælland – Roskilde Tekniske skole
  • Den 18. november på Dalum Landbrugsskole i Odense
  • Den 24. november på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her: www.nykredit.dk/landbrugsdage2021/