Fremtidens planteproduktion - når klima og miljø sætter rammer - Sønderjylland

Fremtidens planteproduktion - når klima og miljø sætter rammer - Sønderjylland

Regionale planteavlsmøder 2021


Indledningstekst til tilmeldingssite:
Landbruget er i brydningstid med mange udfordringer, men også mange nye muligheder. Vi er tilbage efter Corona - Kom og hør om det faglige og politiske arbejde som laves i L&F’s plantesektor og aktuelle faglige problemstiller fra SEGES.

Kaffe og kage - en snak med naboen og mulighed for at få indflydelse.

SAGRO, Billund, d. 23/11
• Aktuelle politiske og faglige muligheder og udfordringer v/Formand for sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen
• Innovation og udvikling – vi har brug for nye løsninger v/Afdelingschef Plante & MiljøInnovation,
SEGES Jens Elbæk
• Optimering af gødning, husdyrgødning, biogasgylle m.m. under høje gødningspriser – skal vi tænke anderledes? v/Landskonsulent Torkild Birkmose
• Spørgsmål og diskussion

Centrovice, Vissenbjerg, d. 24/11
• Aktuelle politiske og faglige muligheder og udfordringer v/Formand for sektorbestyrelsen for Land-brug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen
• Innovation og udvikling – vi har brug for nye løsninger v/Afdelingschef Plante&MiljøInnovation,
SEGES Jens Elbæk
• Roundup handlingsplanen og aktuelle udfordringer på planteværnsområdet v/Landskonsulent Poul Henning Petersen
• Spørgsmål og diskussion

SFL, Vojens, d. 30/11
• Aktuelle politiske og faglige muligheder og udfordringer v/Formand for sektorbestyrelsen for Land-brug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen
• Innovation og udvikling – vi har brug for nye løsninger v/Afdelingschef Plante&MiljøInnovation,
SEGES Jens Elbæk
• CAP reformen og et nyt støttesystem. Hvad ligger der af udfordringer og muligheder for mig?
v/Landskonsulent Marianne Haugaard-Christensen
• Spørgsmål og diskussion

VKST, Sorø, d. 8/12
• Aktuelle politiske og faglige muligheder og udfordringer v/Formand for sektorbestyrelsen for Land-brug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen
• Innovation og udvikling – vi har brug for nye løsninger v/Afdelingschef Plante&MiljøInnovation,
SEGES Jens Elbæk
• Efterafgrøder kontra vintersæd - Effekt som kvælstofvirkemiddel? v/Chefkonsulent Leif Knudsen (via teamslink)
• Spørgsmål og diskussion

Fjordland, Thisted, d. 9/12
• Aktuelle politiske og faglige muligheder og udfordringer v/Formand for sektorbestyrelsen for Land-brug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen
• Innovation og udvikling – vi har brug for nye løsninger v/Afdelingschef Plante&MiljøInnovation,
SEGES Jens Elbæk
• Landbrugspakken - Målrettet regulering/kollektive virkemidler og indsatsbehov i fjordoplandet
v/Chefkonsulent Flemming Gertz
• Spørgsmål og diskussion

Tilmeld dig her.