Generalforsamling 2020 i Sønderjysk Familielandbrug

Generalforsamling 2020 i Sønderjysk Familielandbrug

Sønderjysk Familielandbrug indbyder alle medlemmer og andre interesserede til generalforsamlingen i foreningen:

mandag den 7. september 2020 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

Der indledes med fællesspisning kl. 18.30, hvor foreningen er vært for alle tilmeldte.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Dagsorden

 1. Formanden Antoni Stenger åbner årsmødet
 2. Valg af ordstyrer og stemmetællere
 3. Beretning ved formanden
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Erno Posch
 5. Beretning og regnskab stilles til debat, herunder godkendelse af regnskab
 6. Valg:
  a. 1 kandidat til LRS-kvægbrugsudvalg, Jens Kristiansen er på valg, modtager genvalg
  b. 1 kandidat til LRS-planteavlsudvalg, Bent Moshage er på valg, modtager genvalg
  c. 1 kandidat til LRS-deltidsudvalg, Mandus Andresen er på valg, modtager ikke genvalg
 7. Valg af formand: på valg er Antoni Stenger, modtager genvalg
 8. Valg til bestyrelse: Henry Aagaard og Christian Jensen er på valg, de modtager genvalg
 9. Valg af delegerede til årsmødet og delegeretmøde
 10. Overrækkelse af 2 legater fra Erik Christensens Mindefond
 11. Overrækkelse af legat til Årets Familielandbruger
 12. Indkomne forslag
 13. Valg af revisor og suppleant: På valg er Karsten Boe og Johnny Lassen og Villy Johansen
 14. Valg af registeret eller statsautoriseret revisor
 15. Eventuelt
 16. Orientering om Landbrugsrådgivning Syd ved direktør Børge Sørensen

Kl. ca. 21.00 afbrydes mødet for kaffepause.

Regnskab

Regnskab for Sønderjysk Familielandbrug vil blive omdelt på mødet. Såfremt man er forhindret i at deltage,
kan regnskabet sendes, ved henvendelse på tlf. 73742020.

Stemmesedler

Der udleveres stemmesedler ved indgangen til alle fremmødte A-medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der udleveres 1 stemmeseddel pr. A-medlemskab.

Vi håber at se dig. Tilmeld dig her på siden via formularen nedenfor senest 31. august.

Tilmelding til

Generalforsamling i Sønderjysk Familielandbrug

Mandag den 7. september med spisning fra kl. 18.30. Skriv i kommentarfeltet, om du/I deltager til spisning fra kl. 18.30 eller først deltager fra kl. 19.30.

Tilmeld arrangementet

Når du indsender formularen, accepterer du vores samhandelsbetingelser.
Antoni Stenger

Antoni Stenger

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
formand@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
 • Formand, Sønderjysk Familielandbrug
Erno Posch

Erno Posch

Revisor, Økonomikonsulent, Økonomi

Telefon
7374 2053
Mobil
4075 5770
E-mail
epo@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Sønderjysk Familielandbrug