Generalforsamling 2021 i Familielandbruget LRS - Vejle

Familielandbruget LRS - Vejle indbyder alle medlemmer og andre interesserede til generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021
Generalforsamling 2021 i Familielandbruget LRS - Vejle

Familielandbruget LRS - Vejle indbyder alle medlemmer og andre interesserede til generalforsamlingen i foreningen

tirsdag den 25. maj 2021 kl. 18.30 i Landbrugsrådgivning Syds lokaler på Helsingørvej 6, 7100 Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Generalforsamlingen konstitueres
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet forelægges til godkendelse
 4. Beretning fra Familie/inspirationsudvalg
 5. Valg af formand for 2 år
 6. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg til de faglige udvalg
 8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen indledes med spisning, hvor foreningen er vært.

Alle mødte medlemmer har stemmeret.

Tilmelding senest den 20. maj

Af hensyn til traktementet, er der tilmelding senest torsdag den 20. maj kl. 12 via nedenstående formular eller til Rikke Kyhn - se kontaktoplysninger nederst på denne side.

Vi håber at se dig.

Husk coronapas og mundbind

Jf. seneste konferenceregler er der krav om brug af mundbind, undtagen når de fremmødte sidder ned eller hvis de er fritaget for at bære mundbind.

Vi har desuden pligt til at tjekke coronapas ved indgang til generalforsamlingen. Hvis vi undlader at tjekke coronapas, eller lukker personer ind uden gyldigt coronapas (med mindre de er fritaget fra at skulle fremvise coronapas), risikerer vi en bøde på 12.000 kr.

Et coronapas er en dokumentation for, at personen enten er færdigvaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer.

Vi er klar over, at et coronapas gør det lidt mere besværligt at deltage, men det umuliggør det ikke.

Tilmelding til generalforsamling

25. maj 2021 hos Familielandbruget LRS - Vejle

Tilmeld arrangementet

Når du indsender formularen, accepterer du vores samhandelsbetingelser.
Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent, Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv