Generalforsamling i Familielandbruget Sydvest 2021

Familielandbruget Sydvest indbyder hermed til generalforsamling d. 29. september 2021 kl. 19.30 i Brørup.
Generalforsamling i Familielandbruget Sydvest 2021

Familielandbruget Sydvest invitere hermed til generalforsamling onsdag d. 29. september 2021 kl. 19.30 på Markedsrestaurationen i Brørup, Markedsvej 7, 6650 Brørup.

Der startes med en fællesspisning kl. 18.30, hvor foreningen er vært.

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen konstituerer sig med:

    a. Valg af ordstyrer.

    b. Valg af stemmetællere.

2. Beretning ved formanden.

3. Forhandling om beretningen.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse.

5. Valg af formand - Der er ikke valg i 2021.

6. valg til bestyrelsen - på valg er: Thomas helle, Per Mikkelsen, Doris Nissen og Erik Nielsen.

7. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer: §3: Ordet "medlemskort" ændres til "medlemskab". §4: Afsnittet "Ingen er valgbar efter at være fyldt 68 år" slettes.

8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning.

9. Eventuelt.

Tilmelding hertil skal ske senest d. 27. september 2021 til receptionen på tlf. 7374 2020 eller til Laila Kubel på mailadressen lkm@lrs.dk

 

Vi glæder os til at se dig.