Generalforsamling i Familielandbruget LRS - Vejle 2023

Generalforsamling i Familielandbruget LRS - Vejle 2023

Familielandbruget LRS – Vejle indbyder til generalforsamling

Kom med når Familielandbruget LRS-Vejle inviterer til generalforsamlingen mandag. D. 20. marts på Landbrugsrådgivning Syds kontorer i Vejle. Aftenens generalforsamling vil blive indledt med fælles spisning, hvor foreningen er vært.

Af hensyn til traktementet er der deadline for tilmelding senest den 15. marts kl. 14 til receptionen på tlf. 7374 2020 eller på mail til foreningssekretær Rikke: rky@lrs.dk

Alle mødte medlemmer har stemmeret.

Dato & tidspunkt: mandag den 20. marts 2023 kl. 18.30
Adresse: Helsingørvej 6, 7100 Vejle

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Generalforsamlingen konstitueres.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Beretning fra Familie/inspirationsudvalg
5. Valg af Formand for 2 år.
6. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer
7. Valg til de faglige udvalg
8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Vi vil desuden benytte anledningen til at sige tak til Sven-Aage Steenholdt
der efter 21 år. takker af som formand for Familielandbruget LRS-Vejle.

 

Artikel fra LandbrugsAvisen uge 8. 

 

Sven-Aage Steenholdt takker af som formand for Familielandbruget LRS-Vejle efter 21 år

Som en stærk figur og en del af Familielandbrugets DNA, kan Sven-Aage Steenholdt se tilbage på en flot og aktiv karriere med stolthed. Efter Svend Mærkedahls død, tilbage i 2001 har Sven-Aage stået ved roret som formand for Familielandbruget LRS-Vejle. Især i de senere år er Sven-Aage kendt for at være en af landbrugets bærende kræfter, specielt inden for planteavl, hvor han også sidder som næstformand i Landbrug & Fødevarers sektionsbestyrelsen for Planteavlsproduktion.


Det er dog ikke kun Sven-Aages ihærdighed og stærke arbejdsmoral der har medvirket til at gøre ham ekstremt vellidt på blandt andet Axelborg. Sven-Aage er nemlig kendt for at sige tingene som de er, og
netop denne ærlighed afspejler hans enorme berøringsflade, der også har udformet sig i en flot betroet post som dirigent på Landbrug & Fødevarers Delegerede møde. Som en mand med mange bolde i luften har
Sven-Aage formået at skabe en utrolig balance og struktur i Familielandburget LRS-Vejle. Det er ikke blot hans store erfaring med køer, grise og planteavl der på mange måder har gjort Sven-Aage til den rette mand for posten, men også hans store kærlighed for naturen. Som bestyrelses suppleant for foreningen ”Danske Vandløb” forsætter Sven-Aage stadig med at inspirere og udvide hans store berøringsflade i branchen.


I Familielandbruget LRS-Vejle har vi været utrolig stolte og beæret over, at have fået lov til at stå bag vores formand gennem 21 år. Med ærlighed, venlighed og engagement har Sven-Aage været med til at skabe
rammerne for de værdier Familielandbruget LRS-Vejle, i fremtiden skal forsætte med at repræsentere i det danske landbrug.


Vi ønsker Sven-Aage og Lene alt det bedste i fremtiden.