Infomøde om BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i Kolding

Infomøde om BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i Kolding
 • Har du jord i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)?
 • Hvad skal der ske med vandværksboringer på din ejendom – eller hos din nabo?

Kom til fagligt informationsmøde den 1. oktober 2020 om erstatninger i BNBO.

Mødet afholdes torsdag den 1. oktober kl. 19.00 - 21.30 hos KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Orienteringsmødet afholdes af KHL, SLF og Landbrugsrådgivning Syd. 

Dagsorden

 • Velkomst ved Lars Schmidt, chefkonsulent hos KHL
 • Den politiske aftale om BNBO ved Søren Thorndal Jørgensen fra Landbrug & Fødevarer
 • Hvordan er proceduren? Ved Børge Sørensen, direktør hos LRS
  • Hvad gør vandværkerne?
  • Hvordan er BNBO udpeget?
 • Dyrkningsaftaler og erstatninger ved Morten Knutsson, planteavlskonsulent hos KHL
  • Hvilke muligheder og forholdsregler er der ved økologi, konventionel og skov/natur mv.?
  • De konkrete aftaler, herunder fysiske udformning og erstatning
 • Spørgsmål og debat
 • Afslutning ved Anders Andersen, udviklingschef hos SLF

Tilmelding til BNBO mødet er nødvendig og kan ske via formularen nederst på siden.

BNBO kort fortalt

I januar 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i borings-
nære beskyttelsesområder (BNBO) skal mindskes.

Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Aftalen er, at kommunerne skal sørge for, at alle lodsejere og boringsejere indgår frivillige aftaler om beskyttelsen inden udgangen af 2021.

Hvis frivillige aftaler ikke indgås inden udgangen af 2021, skal kommunerne i 2022 tage initiativ til aftalernes indgåelse - herunder med ”tvang”.

Kort over BNBO

MiljøGIS Grundvand kan du se, hvor der er BNBO.

Tip: I menuen skal du vælge Udpegede drikkevandsressourcer > Boringsnære beskyttelsesområder.

Tilmelding

Infomøde om BNBO den 1. oktober

Tilmeld arrangementet

Når du indsender formularen, accepterer du vores samhandelsbetingelser.