Kursus i transport af farlig gods - Løgumkloster

Kursus i transport af farlig gods - Løgumkloster

Håndterer og transporterer du farligt gods (herunder dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter) ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et ADR kap. 1.3 kursus bevis for at du må løse opgaven. Har man ikke et kursus bevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

Kursets formål og indhold
- At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad offentlig vej med registreringspligtigt køretøj, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

- Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Der kræves ikke viden om farligt gods.

Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser: Sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø

Tilmeldingsfrist: 10. juni 2022 på tlf. 7374 2020 eller til Rikke Kyhn på mail rky@lrs.dk Ved tilmelding husk at oplyse fødselsdato og år, så personligt bevis kan udstedes

Pris: 650,- kr. ekskl. moms pr. deltager.