Kursus i transport af farligt gods - Svendborg

Håndterer og transporterer du farligt gods (herunder dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter) ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et ADR kap. 1.3 kursus bevis for at du må løse opgaven.
Kursus i transport af farligt gods - Svendborg

Håndterer og transporterer du farligt gods (herunder dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter) ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et ADR kap. 1.3 kursusbevis for at du må løse opgaven. Har man ikke et kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

Kursets formål og indhold:
- At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad offentlig vej med registreringspligtigt køretøj, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil)

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

- Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner,      sikkerhedsudstyr og værnemidler)

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

 

Foruden kurset kræves det ikke viden om farligt gods.

 

Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere mfl., der arbejder med det/de pågældende arbejdsområder i virksomheden. (Medarbejdere der modtager, afgiver ordrer, håndterer, transporterer, pakker og forsender farligt gods).

Underviser er Sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø.

 

Tilmeldingsfrist:

D. 26. november 2021 på tlf. 7374 2020 eller til Rikke Kyhn på mail rky@lrs.dk

Ved tilmelding husk at oplyse fødselsdato og år, så personligt bevis kan udstedes

 

Pris: 650,- kr. ekskl. moms pr. deltager.