Temadag: Udvikling af økologisk produktion

Temadag: Udvikling af økologisk produktion

På denne temadag bliver du informeret om nye initiativer, der er på vej, og du får inspiration til at omsætte de nye initiativer til tiltag på din egen bedrift.

TID OG STED

23. september 2020 hos Kolding Herreds Landbrugsforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

MÅLGRUPPE

Temadagen er for såvel nye som erfarne økologiske landmænd, som vil være med til at udvikle den økologiske landbrugsproduktion.

UDBYTTE

Du får info om nuværende og kommende principper bag den økologiske landbrugsproduktion. Og bud på, hvordan vi sammen og hver især kan være med til at udvikle økologien på vores bedrifter, så vi altid er på forkant med forbrugernes ønsker.

TAG EN JORDPRØVE MED

Undervejs på dagen laver vi en lille praktisk test af kulstofindholdet i jord fra din ejendom. Du skal derfor medbringe en jordprøve fra en af dine marker. Du får mere info herom, når du har tilmeldt dig.

PROGRAM

Kl. 9.30. Kaffen er serveret og jordprøver afleveres til analyse.

Kl. 10.00. Velkomst, præsentation og dagens program v/ Aase Holmgaard, Syddansk Økologi og Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation.

 • Nuværende og kommende principper i den økologiske landbrugsproduktion ved Anders Stensgaard, medlem af sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Økologi og Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation.
 • Anders Stensgaard er direktør og medejer af Stensgaard Landbrug ApS ved Frederikshåb. Produktionen består af 650 ha økologisk landbrug med hovedsageligt spisekartofler og fremavlskorn.
  Med dette oplæg får du en god forståelse for den økologiske tankegang og fundament. Samtidig får du indblik i de forandringer, som erhvervet selv vil sætte i gang for fortsat at kunne følge med samfundets krav til udvikling af den økologiske fødevareproduktion, og som bidrager til at skabe tillid hos forbrugerne. Fx:
  • Recirkulering og udfasning af konventionel gødning og halm
  • Krav om beskyttelse og udvikling af naturværdier
  • Markplaner der bidrager til kulstofbinding
  • Udfasning af fossile brændstoffer
  • Klima – hvordan vil den økologiske produktion sætte sig på denne dagsorden?

Kl. 12.00.

 • Pause
 • Udfordringer, som forbrugerne forventer, at vi løser (kort video) ved Per Vesterbæk, afdelingsleder, Markedsanalyse, forbrugerøkonomi & statistik, Landbrug & Fødevarer.
 • Forbruger- og markedstrends set fra Valsemøllens synsvinkel. Charlotte Clausen, Brand Manager, giver et indblik i de forandringer, virksomheden ser komme i forhold til udvikling af produktsortiment m.v.


Kl. 12.45.

 • Frokost
 • Tiltag i din virksomhed. Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation guider os igennem eftermiddagens program, hvor vi arbejder med,bhvad forbrugernes krav og de nye principper betyder for dig og din bedrift.
 • Du får faglig viden om hvert af følgende tre emner – samt info om tiltag, der kan støtte dig i forandringerne hjemme hos dig.
  1. Kulstof i jorden – kulstofpositive markplaner. Herunder svar på analysen, der blev igangsat tidligere på dagen v/ Anne Mette Fruekilde, økologikonsulent, Syddansk Økologi
  2. Muligheder med biogas og græsproduktion v/ Heinrich Lüllau, driftsøkonomikonsulent, Syddansk Økologi
  3. Biodiversitet på den økologiske ejendom v/ Andrea Oddershede, specialkonsulent, SEGES

Kl. 15.00. Tak for i dag

PRIS

Det er gratis at deltage. Fonden for Økologisk Landbrug finansierer dagen.

TILMELDING

Tilmeld dig her eller pr. sms/mail/tlf. til Karen Tegllund på kat@seges.dk eller tlf. 2171 7766
Din tilmelding er bindende fra 10. september 2020.

Oplys ved tilmeldingen hvilken produktion, du har:

 • Mælk
 • Oksekød
 • Svin

YDERLIGERE INFO

 • Sven Hermansen, chefkonsulent, SEGES Økologi Innovation, svhe@seges.dk, tlf. 8740 5043
 • Aase Holmgaard, koordinator, Syddansk Økologi, ahk@sd-k.dk, tlf. 2321 4192