30 deltagere til malkekoaften

30 deltagere til malkekoaften

I går aftes deltog 30 landmænd og -kvinder i alle aldre til malkekoaften hos Bent Moshage.
Vejret var perfekt og det var skønt at mødes igen efter en lang corona-pause.

Ærte/byg

Vi startede i ærte/byg(-helsæd) med græsudlæg, hvor vi talte om udlægning af græs efterår/forår, ærter til helsæd og modenhed og som proteinkilde.

Bent har planlagt at høste ærte/byg sammen med 2. slæt græs, hvor det ikke helt er helsædsmoden endnu. Den lille andel, han har med ærte/byg, rykker ikke rigtig noget mht. protein i foderrationen.

Majs og græs

I majsmarken talte vi om ukrudtsbekæmpelse, bl.a. hanespore og storkenæb, som Bent har problemer med.

Desuden blev der diskuteret tildeling af kalium til majs, såning af efterafgrøder, startgødning til majs og problematikken mht. fosfor i startgødningen på undtagelsesbrug.

I græsmarken blev der snakket om kvalitet og udbytte af 1. slæt, tildeling af kalium og mineralanalyser.

Efterfølgende gik vi i en vedvarende græsmark, som skulle slås til høslæt. Desuden blev der diskuteret bekæmpelse af skræpper på græsmarker.

Ensilering og crimpet majs

Turen gik videre til plansiloerne, hvor vi snakkede om ensileringsmetode, udtagning ved fodring, tildækning af stak og høsttidspunkt af majs og græs.

Vi fortsatte ind i laden, hvor Bent havde noget crimpet majs liggende, som han havde fået lavet af det sidste majs fra 2019, der ikke nåede at blive høstet rettidigt. Pris og fodring med produktet blev vendt.

Malkerobotter og efterafgrøder

Vi besøgte også stalden og fik en snak om fodring og malkerobotter.

Bent havde også kørt hans lille traktor ud med spreder foran, som han bruger til at så efterafgrøder med. Det kom der også lidt snak ud af.

Afslutningsvis fik vi pølser fra LandboUngdom.

Tak til alle fremmødte. Vi håber at møde jer til et af de andre arrangementer i nærmeste fremtid.