66.500 ha jord på udenlandske hænder

66.500 ha jord på udenlandske hænder

Endelig fik vi tal på bordet!

Familielandbruget har flere gange henvendt sig til fødevareminister Mogens Jensen vedr. registrering af jordkøb.

Nu har Miljø- og Fødevareministreriet endelig evalueret på udviklingen.

Det glæder Lone Andersen, formand for Familielandbruget i Landbrug & Fødevarer.

- Vi mener, at det er rettidig omhu at evaluere på en så stor lovændring løbende. Tingene kan hurtig udvikle sig i en skæv retning, siger Lone Andersen til Landbrugsavisen - se hele artiklen her.

- Danmarks jord er et værdifuldt spisekammer og vores landdistrikter er sårbare for yderligere affolkning.

- I Familielandbruget mener vi det er vigtigt, at ejerne af landbrugsjorden bor i lokalområdet, og derved er en aktiv del af de store udfordringer med klima og biodiversitet, den multifunktionelle jordfordeling samt afvanding og kvælstofreduktionen, siger Lone Andersen.