8 ha jord til salg ved Christiansfeld

8 ha jord til salg ved Christiansfeld

8 ha landbrugsjord sælges ved Skovrupvej, Christiansfeld

Hermed udbydes del af jordtilliggendet til landbrugsejendommen beliggende
Skovrupvej 56, 6070 Christiansfeld, til salg med overtagelsesdag den 1. januar 2021.

Det udbudte jordtilliggende har et samlet matrikulært areal på ca. 8 ha, og omfatter del
af matr.nr. 32 Skovrup, Tyrstrup og matr.nr. 118 Frørup Ejerlav, Frørup.

Der medfølger betalingsrettigheder i henhold til Grundbetalingsordningen til 8,10 ha.

Gode jagtmuligheder

For de jagtinteresserede kan det oplyses, at den sydlige del af det udbudte areal har god jagt.

Besigtigelse af jordtilliggendet kan ske efter aftale med Claus Therkildsen Schmidt, der kan kontaktes på tlf. 26337184.

Skriftligt bud skal være Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster i hænde senest den 9. oktober 2020 kl. 12:00.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.

Bud-blanket med tilhørende bilagsmappe kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd med angivelse af sagsnr. 5448 hos Helle List Kellmann eller Conny Roager Christensen: Se kontaktoplysninger nederst på siden.