Det er nu muligt at søge midler til natur og friluftsliv i Vejle Kommune

Det er nu muligt at søge midler til natur og friluftsliv i Vejle Kommune

Vejle Kommunes Natur- og stipulje

Puljen giver tilskud til pleje og genopretning af naturen og til nye stier og andre faciliteter til friluftslivet.

Puljen giver tilskud til projekter, der for eksempel:

  • giver øget biodiversitet
  • sikrer planter og dyr en god mulighed for at bevæge sig mellem mindre naturområder
  • skaber nye naturstier og andre rekreative faciliteter i dit lokalområde
  • renovering af tidligere støttede projekter og projekter, der gavner en større kreds af borgere
  • fremmer god adfærd i naturen

 

Frist for ansøgning er 1. april 2023*

* Dette gælder for projekter, der søger over 10.000 kr. For projekter, der søger mindre end 10.000 kr., er der løbende ansøgningsfrist indtil puljemidler er opbrugt.

Læs hele vejledningen her