EU-opbakning til bruttoarealmodellen

EU-opbakning til bruttoarealmodellen

EU-opbakning til bruttoarealmodellen begejstrer hos Familielandbruget

Bruttoarealmodellen bliver en mulighed i den kommende landbrugspolitik, jubler Henrik Bertelsen, næstformand for Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fødevarer. Vi har kæmpet hårdt for modellen, som vil gavne biodiversiteten uden at straffe de landmænd, der gerne vil bidrage til mere natur.

EU's landbrugsministre blev tidligt onsdag morgen enige om holdningen til en reform af EU's landbrugspolitik.

- Vi har landet en aftale om landbrugsstøtten for de kommende år frem til 2027. Den giver langt bedre muligheder for at lave en grøn omstilling af landbruget, der også gør, at vi kan leve op til vores klimamålsætninger, siger Mogens Jensen til Landbrugsavisens journalist over en telefon fra Luxembourg. 

Den melding vækker glæde hos Familielandbruget, hvor formanden for Sydvest-regionen, Henrik Bertelsen, har bidraget aktivt til, at bruttoarealmodellen kom med på dagsordenen.

- Bruttoarealmodellen bliver en mulighed. Det er bare helt fantastisk, synes Henrik Bertelsen, som driver et landbrug ved Vejen. Det er en sag, som jeg og Familielandbruget har kæmpet hårdt for. Og en mærkesag, som jeg fik hele Landbrug & Fødevarer med til at arbejde for.

En sejr for biodiversiteten

Modellen går ud på, at landmænd også kan få hektarstøtte, selv om de overlader jord til naturen. Det betyder, at man eksempelvis ikke bliver straffet økonomisk for at lade markområder stå med urørt natur. I dag er det ikke muligt på grund af EU's støtteregler, og det er helt hen i hegnet, bogstaveligt talt, mener Henrik Bertelsen:

- Det er jo helt absurd at de, der gør det, som hele verden efterspørger - nemlig at overlade noget til naturen - skal trækkes i deres landbrugsstøtte. Bruttoarealmodellen vil gavne biodiversiteten, og så bør den desuden forenkle landbrugsstøttereglerne, hvilket vi også trænger til.

I januar 2020 besøgte Henrik Bertelsen og flere repræsentanter fra Familielandbruget de danske EU-parlamentarikere i Bruxelles, herunder Asger Christensen, som har gjort en stor indsats for at få ordningen igennem EU-systemet. Her var bruttoarealmodellen højt på den medbragte dagsorden, og foreningen fik opbakning til modellen fra de tre medlemmer af EU-parlamentet, som de besøgte, herunder Niels Fuglsang (S):

- Det er jo noget svineri, hvis man mister støtten på udyrkede arealer, udbrød Niels Fuglsang. Man burde tværtimod belønne det.