Generalforsamling i Familielandbruget Sydvest 2022

Generalforsamling i Familielandbruget Sydvest 2022

Familielandbruget Sydvest afholdt generalforsamling d. 9. marts 2022 på Markedsrestaurationen i Brørup. Nedenfor kan du læse et uddrag af hvad der skete på generalforsamlingen:

Familielandbruget Sydvest afholdt onsdag d. 7. marts generalforsamling på Markedsrestauranten i Brørup med 50 medlemmer.

CAP’en ligger nu til godkendelse i EU. Jeg er ikke imponeret, lød det fra formand Henrik Bertelsen. Der er altid to elementer, der fremhæves som vigtige: forenkling og mere natur i landbrugslandet. Vi kan igen konstatere, at det går lige modsat. Ved den sidste reform indførte man de såkaldte “grønne tiltag“. De gav en masse snørklede regler, omregningsfaktorer og uoverskuelighed, men natur gav de intet af. Ved denne reform skulle der laves noget nyt – men nej. Vi får snarere mere af samme skuffe: indviklede regler, bureaukrati og ingen natureffekt. Der er faktisk elementer i denne reform, der giver incitament til at fjerne natur. Det har vi naturligvis påpeget.

Alle de landmænd, der frivilligt har anlagt småskove, læhegn, søer og andre naturtiltag, absolut ingen anerkendelse får for dette.

I beretningen kom det også frem at der med stor tilfredshed er set på omfordelingsstøtten, der blev gjort obligatorisk med 10% fra EUs side. Dette vil kompensere de mindre landbrug for nogle af de omkostninger, der betyder relativt mere for de mindre landbrug - blandt andet de administrative byrder. Derved kan man bevare flere små landbrug med den positive afsmitning det har på landdistrikter. Vi må samtidig konstatere, at landene kan fravælge omfordelingsstøtten, hvis de sætter noget i stedet med samme effekt. Det har Danmark gjort, men jeg mener ikke de danske tiltag lever op til kravet om samme effekt.

Den danske regering peger især på to ting der skulle give den samme effekt; udjævning og eco-schemes. ”Udjævningen flytter bare ikke penge fra de store landmænd til de små landmænd”, konstaterede Henrik med de fremmødte medlemmers nikken. At eco-schemes på samme måde skulle have samme effekt som omfordelingsstøtte er også for mig uden  hold i virkeligheden. Echo schemes er frivillige ordninger som alle kan søge - stor som lille. Så det danske system flytter snarere penge fra de mindre landbrug til de store end omvendt. Heldigvis har landbrugskommissæren sagt, at han vil holde nøje øje med dette.

For en del år siden igangsatte SKAT et arbejde med et nyt vurderingssystem, for det gamle virkede urimeligt dårligt. I Landsskatteretten har der de senere år været ekstremt mange vurderingssager. Det SKAT så skal bebrejdes er tempoet i deres arbejde. I forhold til især de mindste landbrug er de efterladt i en fuldstændig urimelig usikkerhed i årevis om kategoriseringen som landbrug eller beboelse. En kategorisering, der kan have stor økonomisk betydning. Desværre er der stadig ikke kommet noget fra SKAT. En fuldstændig urimelig usikkerhed, som har betydning for salg og generationsskifte.

Familielandbruget Sydvest afholder arrangementer i løbet af året, hvor medlemmerne bliver informeret om hvad der sker. Se også vores hjemmeside flv.lrs.dk og fælg med på vores sociale medier.