Generalforsamling i Sønderjysk vel overstået

Generalforsamling i Sønderjysk vel overstået

Den 7. september blev der afholdt generalforsamling i Sønderjysk Familielandbrug på Agerskov Kro for ca. 90 fremmødte.

Bestyrelsen blev genvalgt og Antoni Stenger fortsætter som formand. Peter Bach Johansen er nyvalgt til deltidsudvalget i stedet for Mandus Andresen.

Her er et uddrag fra formandens beretning:

AFVANDING

Den 11. december 2019 var Sønderjysk Familielandbrug, Sønderjyske Vandløb og Thorben Hansen, landmand og næstformand i Digelaget, til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg.

Målet er at få ændret vandløbsloven, så vi kan lave tiltag i Brede Å systemet. Tiltagene skal fremtidssikre det åbne land og kunne håndtere de øgede nedbørsmængder.

Miljø- og Fødevareudvalget var vældig lydhøre men gav ikke udtryk for, om de ville arbejde videre med det.

Vi har fulgt op flere gange, blandt andet med Stormødet i Brædstrup den 29. februar med 400 deltagere samt den tværkommunale vandløbskonference i Tønder den 5. marts med 62 repræsentanter fra kommunerne i Aabenraa, Haderslev, Tønder, Esbjerg og Sønderborg.

Afvanding var også en af overskrifterne på vores politikermøde den 8. juni i år med med Anders Kronborg (S) og Ulla Tørnæs (V).

Her fik vi en god lang snak om vandløbsloven, som skal revurderes næste år. Her fremhævede vi, at kommunerne fremadrettet skal have et tværkommunalt samarbejde og klimatilpasses i forhold til det åbne land.

L&F er gået sammen med Kommunernes Landsforening (KL) om en fælles opfordring til miljøminister Lea Wermelin om at sætte arbejdet med afvanding i gang.

OMFORDELINGSSTØTTE

Omfordelingsstøtten kan udligne nogle af de skævheder, der er i systemet, bl.a. de faste omkostninger, der rammer de små hårdt. Den er med til at sikre mangfoldighed og mere liv på landet.

Det er ikke alle foreninger under L&F der synes, at omfordelingsstøtten er en god ide, men for os i Familielandbruget er det en hjertesag!

Derfor bruger vi rigtig meget tid på den og jeg har altid omfordelingsstøtten med ”i tasken”, når jeg møder politikerne.

Status er, at omfordelingsstøtten stadig er i spil, men ikke fastlagt endnu. Regeringen har ikke taget stilling til dette endnu.

MEDLEMMER

Landmændenes opbakning til foreningerne falder desværre.

Vi har fokus på det og har gang i flere tiltag, som skal fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye.

I Sønderjysk Familielandbrug fortsætter vi med reduceret kontingent for nye aktive medlemmer de første to år.

Sidste år har vi netto mistet to medlemmer. Til gengæld har vi fået seks-syv nye, unge medlemmer i sidste måned.

Vi er glade for alle jer, der støtter op om Familielandbruget. Vi har brug for jer. Uden medlemmer og kontingenter er der vigtige ting, der ikke bliver gjort, slutter Antoni Stenger, formand for Sønderjysk Familielandbrug.

 

Antoni Stenger

Antoni Stenger

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
formand@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
  • Formand, Sønderjysk Familielandbrug