Plan for grødeskæring i Aabenraa

Plan for grødeskæring i Aabenraa

Aabenraa Kommune har lagt en plan for grødeskæringen. Planen tager hensyn til vandløbenes terminer, og at der fortrinsvist bliver vedligeholdt nedefra - fra vest mod øst i de vestvendte vandløb.

Kommunen har nøje instrueret entreprenørerne i, hvordan opgaven skal udføres og dokumenteres. Bl.a. er det aftalt, at der:

 • skæres så tæt ind til private overkørsler som muligt uden at beskadige røren
 • højst må efterlades grøde 50 cm foran røret, hvis det ikke er muligt at skære helt ind til røret.

Hvis den efterladte grøde vurderes at være en hindring for vandføringen, skal entreprenøren sende et billede til kommunen, der så sender en håndmand ud og færdiggør arbejdet.

Du kan se hvilken uge, kommunen har planlagt at dit vandløb skal grødeskæres på kommunens
hjemmeside.

VÆRD AT HUSKE …

 • Afmærk drænudløb, så de kan blive skåret fri.
 • Afmærk også hydranter og andet, som kan blive ødelagt ved grødeskæringen, og som ikke er nemme at få øje på.
 • Fjern hegn, der forhindrer entreprenørerne i at køre langs med vandløbene, eller sæt ledhåndtag i, så de kan åbne hegnet.
 • Kommunen finder en del pigtråd i vandløbene – det er både farligt og koster noget udstyr. Hvis du har gammelt pigtrådshegn, så sørg for at få det fjernet.
 • Kommunen har et arbejdsbælte på 5 -8 m afhængig af, hvad der står i regulativet. Entreprenørerne har fået besked på at lave så lidt skade på afgrøder som muligt, men nogle steder vil den optagne grøde komme til at ligge i en uhøstet afgrøde. Det er ærgerligt, men kan være nødvendigt for at få vandløbet vedligeholdt.

Se evt. mere i denne pdf fil

Ole Hansen

Ole Hansen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2031
Mobil
2129 4534
E-mail
obh@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Forpagtningskontrakter
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Overdragelseserklæringer
 • Sønderjyske Vandløb
 • Vandingsregnskab