Har du en exit-strategi?

Uanset alder bør alle virksomhedsejere lave en exit-strategi, når de etablerer sig som selvstændige, lyder det fra chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.
Har du en exit-strategi?

Alle virksomhedsejere bør have en exit-strategi

Af Helle Rønning, chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd

En exit-strategi er en plan for, hvordan og hvornår du afvikler din virksomhed eller kommer ud af den.

Hos sektoren Økonomi og Virksomhedsledelse på SEGES er det et mål i strategiplanen, at 40 procent af fuldtidslandmændene over 55 år har en nedskrevet exit-strategi for egen virksomhed inden 2023.

- Uanset alder bør alle virksomhedsejere lave en exit-strategi, når de etablerer sig som selvstændige, mener Helle Rønning, chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.

Hvor går din grænse som nyetableret?

- Når du er nyetableret, kan en exit-strategi f.eks. omhandle, hvordan du kommer ud af virksomheden med mindst muligt tab, hvis du ikke opnår de resultater, som du budgetterer med, forklarer chefkonsulenten. Og at du på forhånd forholder dig til, hvor din grænse går.

  • Skal du gå konkurs, eller sætter du virksomheden til salg, når du f.eks. har haft negativt resultat i 3 år i træk?

- En anden strategi kunne være, at du sælger virksomheden og realiserer værdierne, når du kan tjene f.eks. 5 millioner, eller hvis muligheden for et samarbejde med en større producent i området byder sig, påpeger hun.

Hvad skal der ske, når du ønsker at gå på pension?

Den mest udbredte exit-strategi er en strategi for, hvornår og hvordan du kommer ud af din virksomhed, når du ønsker at gå på pension.

- Hvad skal der ske med din virksomhed, når du ønsker at gå på pension?

  • Skal virksomheden sælges?
  • Skal den sælges til fortsat drift?
  • Skal du trappe produktionen ned?
  • Skal jorden sælges fra eller bortforpagtes?
  • Hvornår skal det ske?

Alle de spørgsmål er det klogt at forholde sig til i en exit-strategi, lyder det fra Landbrugsrådgivning Syd.

- Exit-strategi er ikke bare en plan for, hvordan du kommer ud af din virksomhed. Det er i høj grad også en plan for vejen derhen, understreger Helle Rønning. Hvis din virksomhed skal sælges til fortsat drift, skal den måske trimmes og optimeres inden da. Det stiller krav til den fremtidige indtjening. Det kan være, der er bygninger, som er udtjente og skal fjernes. Det koster penge, men det forhøjer også virksomhedens værdi ved et salg, lyder det fra chefkonsulenten.

Salget bør planlægges, så det sker, imens virksomheden er i fuld drift og du stadig har overskud til drive den.

En exit-strategi kan få afgørende betydning for din pensionisttilværelse

- En væsentlig del af din exit-strategi er også et mål for, hvad der skal ske efter at du har afviklet din virksomhed, påpeger chefkonsulenten. Du ønsker måske at bygge et nyt hus på en attraktiv grund, der skal købes, hvilket stiller krav til provenuet ved salg.

Strategien kan også bruges til at planlægge din skat og pensionsopsparing m.m. Den vil i det hele taget gøre det lettere at træffe de rigtige beslutninger, fordi du planlægger og forbereder en afvikling i god tid.

- Det giver dig kontrol over processen, og det øger dine muligheder for en succesfuld afvikling, påpeger Helle Rønning. Det kan være afgørende for, hvordan du kan leve dit liv som pensionist.

Omvendt kan manglende planlægning føre til en afvikling, som du bliver tvunget til af omstændighederne.

- Nogle ender med at vente for længe med at sætte virksomheden til salg, påpeger Helle Rønning. De når til et punkt, hvor kræfterne og lysten er sluppet op. I de tilfælde skal virksomheden typisk sælges hurtigt, og så fremtræder den ikke altid særligt attraktiv, hvilket naturligvis får indflydelse på prisen.

Hos Landbrugsrådgivning Syd har driftsøkonomerne god erfaring med at hjælpe kunderne med en exit-strategi.

- Det giver ro i maven på både nyetablerede og ældre, at der er en klar plan for, hvornår og hvordan tingene bedst kan afvikles, erfarer chefkonsulenten.   

Vil du have professionel rådgivning til din exit-strategi?

Så tag fat i driftsøkonomerne hos Landbrugsrådgivning Syd: Bo Ellegård, Ivar Ellegård, Jan Tygsen, Sune Hallberg eller Torben Lunding Madsen.