Landbrugspolitisk møde med Christian Rabjerg Madsen

Landbrugspolitisk møde med Christian Rabjerg Madsen

Den 19. oktober mødtes Familielandbruget LRS – Vejle med folketingspolitiker Christian Rabjerg Madsen (S) for at tale om landbrugspolitik og den grønne omstilling, som er en del af klimaloven.

- Vi ønsker en god dialog med politikerne og at bidrage med en forståelse af erhvervets situation, forklarer formand Sven-Aage Steenholdt om baggrunden for mødet. Her gav han bl.a. udtryk for, at brede forlig er at foretrække, når der laves tiltag, som vil påvirke landbrugserhvervet.

Familielandbruget deltager naturligvis i debatten om den grønne omstilling, da vi har en stor mangfoldighed blandt vores medlemmer, både i form af lokale råvarer, afsætning, forankringer i landdistrikterne og forskelligartede typer af landbrug, herunder både deltid og fuldtidsbrug.

Vi skal være en del af løsningen - og samtidig sikre landbrugserhvervet

- Vi er enige med Christian Rabjerg og Socialdemokratiet i, at landbruget bør være en del af løsningen, udtaler Sven-Aage. Vi ser også landbruget i Danmark som et innovativt erhverv, der gerne vil være medspiller i forhold til den verserende klimadebat. Det er dog vigtigt at understrege, at verden er markedsdrevet. Uanset om det er konventionel eller økologisk drift, så skal økonomien være til det, for fortsat at sikre landbrugserhvervet i Danmark, understreger formanden. Klimaudfordringerne løses nemlig ikke blot ved at flytte produktionerne til andre lande.

Jordudtagning til fair afregningspriser

Landbruget kan især bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i form af jordudtagning. Christian Rabjerg gav udtryk for, at Socialdemokratiet her ser landbruget som en vigtig medspiller, både i forhold til vandparkering samt sikring af natur, ressourcer og rekreative områder.

- Der er dog også behov for at få andre sektorer med ved bordet, fastslår Sven-Aage, herunder finanssektoren, for særlig drøftelse i forbindelse med jordens værdi og værdien af formålet med jordudtagning. Er formålet at hindre oversvømmelse af byer, for at undgå katastrofale følgeomkostninger, så kan jordprisen måske også afspejle dette?

Landbrugsstyrelsens IT-problemer

Et andet væsentligt emne, som vi drøftede med Christian, er Landbrugsstyrelsens IT-system, der bl.a. anvendes til at søge landbrugsstøtte (hektarstøtte). Systemet har i en del år haft fejl og nedbrud, og de seneste år er der sat mange nye ordninger ind i systemet, som trækker endnu flere fejl og nedbrud med sig.

- Dels giver det problemer for os, der indsender ansøgninger, men også sagsbehandlingen af sager trækker ud, så mange venter flere år på penge. Systemet skaber dårlige arbejdsforhold for konsulenter og sagsbehandlere, da det er stressende og psykisk belastende at arbejde med et system, der giver usikkerhed og fejl hver dag, understregede Niels Henrik Keinicke, næstformand for Familielandbruget LRS – Vejle. Vi appellerer derfor til, at der ikke sættes flere ordninger ind i systemet, og man får afsat tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at systemet kører stabilt og nogenlunde fejlfrit.

Henrik understregede vigtigheden i, at erhvervet og dets samarbejdspartnere får etableret tillid til Landbrugsstyrelsen og udbetalingerne af støtten. Det kvitterede Christian Rabjerg for og gav udtryk for, at han er enig i, at tilliden til styrelsen skal genoprettes.

- Det var et godt møde, konkluderede både Sven-Aage Steenholdt og Henrik efterfølgende. Det er af stor betydning, at talerøret til Christiansborg er kort, effektivt og konstruktivt.

Foreningen planlægger flere møder med folketingspolitikerne, for at sikre en løbende dialog samt bedre forståelse og viden om de problemstillinger, som Familielandbrugets medlemmer oplever.

På billedet ses fra venstre: formand Sven-Aage Steenholdt, foreningsrådgiver Torben Madsen fra Landbrugsrådgivning Syd, næstformand Niels Henrik Keinicke samt folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S).