Landbrugsrådgivning Syd og SEGES Innovation byder velkommen til Klimadag.

Landbrugsrådgivning Syd og SEGES Innovation byder velkommen til Klimadag.

På klimadagene får du svar på, hvordan du kan holde styr på dit klimaaftryk og høre om, hvad der virker på netop din bedrift. Disse punkter er afgørende for om du i fremtiden kan være med til at yde den nødvendige indsats, der er med til at reducere klimaaftrykket fra landbrugs- og fødevareproduktionen.    

Til arrangementerne bliver der også sat fokus på klimaet i det store perspektiv. Her ses der på, hvordan de enkelte bedrifter kan ændre arbejdsrutiner gennem forskellige metoder og værktøjer. Et af landbrugets nyeste klimaværktøjer er programmet ”ESGreen Tool”. Med dette program kan du beregne din drivhusgasudledning og få en aktuel status på dit klimaaftryk på både bedrifts- og produktniveau. Værktøjet beregner også effekten af mulige klimatiltag, og med afsæt i den seneste forskning, får du viden til at vælge de mest effektive tiltag. Du har mulighed for at hører meget mere om dette, og hente konkret vejledning ved at kontakte din lokale rådgiver i Landbrugsrådgivning Syd.

Der kommer 3 arrangementer hen over efteråret og i det nye år. Du kan se arrangementerne på vores hjemmeside www.lrs.dk og sætte kryds i kalenderen. Du er også velkommen til at tage kontakt til vores rådgivere på tlf. 73 74 20 20.

Vi glæder os til at se dig.